Pomiar w badaniach marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar w badaniach marketingowych - strona 1 Pomiar w badaniach marketingowych - strona 2 Pomiar w badaniach marketingowych - strona 3

Fragment notatki:

Pomiar w badaniach marketingowych
Pomiar jest podstawą operacji w procesie badawczym - sam opis i identyfikacja cech, potrzeb, preferencji i postaw nie wystarczy.
Czym jest pomiar w badaniach marketingowych?
Pomiar polega na przyporządkowaniu określonych symboli cechom mierzonych obiektów.
Uwaga!
Nie mierzy się obiektów jako takich, jedynie ich cechy np. nie dokonujemy pomiaru konsumenta jako takiego lecz jego cechy.
Co jest łatwiej zmierzyć?
Poziom wykształcenia respondenta czy jego dochód?
Liczbę osób w gospodarstwie domowym konsumenta Cze jego opinie postawy wyznaczające jego zachowania na rynku
Poziomy pomiaru:
Wyróżnia się 4 podstawowe poziomy pomiaru i odpowiednie im 4 skale pomiarowe:
Skalę nominalną
Skale porządkową
Skalę interwałową (przedziałową)
Skalę stosunkową
Kumulatywność pomiaru oznacza że każdy wyższy poziom pomiaru posiada własności pomiarów niższych stopni.
Skala nominalna:
Cechuje się najniższym poziomem pomiaru
Pozwala jedynie na stwierdzenie różności i równości mierzonych cech
Skala nominalna nie mierzy, w ścisłym znaczeniu tego słowa lecz jedynie je identyfikuje - polega to na etykietowaniu „mierzonych” własności, a przyporządkowuje im liczby mają tylko charakter symboli i mogą być zastepowane innymi symbolami
Co można mierzyć na skali nominalnej:
Płeć
Miejsce zamieszkania
Cechy produktów
Rodzaj branży
Rodzaje skal nominalnych
Skale nominalne można podzielić na:
Skale nominalne alternatywne (z klasyfikacją dwudzielną)
Skale nominalne nie alternatywne (wielodzielne)
Skala porządkowa:
Możliwe nie tylko odróżnianie równości / różności cech lecz także ich uporządkowanie
Należy pamiętać że przypisane cechom liczby mają jedynie znaczenie względne (liczba większa oznacza że własność jej odpowiadająca występuje w większym nasileniu niż w przypadku własności oznaczonej liczbą mniejszą - nie wiadomo jednak ile większym)
Na tym poziomie pomiaru można mierzyć wykształcenie, jakość produktów, preferencje i siłę postaw
Rodzaje skal porządkowych:
Skale jednobiegunowe - polegają na tym że przy jednym biegunie, drugi biegun jest jego negacją przez co ten drugi zostaje z góry określony (I biegun silny II niesilny)
Skale dwubiegunowe - drugi biegun skali jest nieokreślony i jest on zwykle przeciwieństwem, ale nie negacją

(…)


Interwałowa
Ilorazowa
Kolejność
N
T
T
T
Jednakowy odstęp
N
N
T
T
Zero absolutne
N
N
N
T
O czym informuje
?
?
?
?
Co wolno a czego nie ?
????????????????
Podstawowe skale pomiarowe:
Numery przypisane zawodnikom - skala nominalna
Ranking zawodników - skala porządkowa
Wyniki na skali od 0 do 10 - skala przedziałowa
Czas w sekundach - skala ilorazowa

… pewne continuum
Skale nominalne i porządkowe określa się mianem skal niemetrycznych ponieważ nie posiadają jednostki miary.
Skale metryczne:
Skala przedziałów:
Umożliwia ona nie tylko stwierdzenie relacji „mniejszości” i „większości” lecz także stwierdzenie różności odstępów między przedmiotami skali
Posiada jednostkę miary i przyjęty umownie punkt zerowy
Co można mierzyć na skali przedziałowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz