Badania marketingowe cz3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe cz3 - strona 1 Badania marketingowe cz3 - strona 2 Badania marketingowe cz3 - strona 3

Fragment notatki:


SKALE
Skala Osgoda
W skali Osgoda cech badanego obiektu opisane są za pomocą przeciwstawnych określeń. Jest to skala graficzna. Zadaniem respondenta jest zaznaczenie odp(punktu) na skalach.
Kawa X jest:
tania /--------------------/ droga
smaczna/--------------------/ niesmaczna
słaba /--------------------/ mocna
Skala do pomiaru postaw
postawa- ocena emocjonalna, odczucie względem obiektu, człowieka.
Skala Likerta
Składa się z skali nominalne którą tworzą zdania oznajmujące, twierdzenia; oraz ze skali porządkowej za pomocą której respondent wykazuje swoją akceptację dla przedstawionych stwierdzeń.
Skala Stapela
Wybiera się kilka cech badanego zjawiska i wyraża ją w krótki niesłowny sposób. Cechy te oceniane są przez respondenta w skali od -5 do 5 lub -3 do 3.
Skala rang
uszeregowanie odpowiedzi, warunkiem poprawności skali rang jest podanie szczegółowej instrukcji w jaki sposób respondent ma dokonać uszeregowania. Skala ta nie powinna mieć więcej niż siedem odp. do uszeregowania. Wskazana jest nieparzysta ilość do uszeregowania.
Rodzaje skali pomiarowych
skala nominalna (niemetryczne o charakterze jakościowym)
skala porządkowa (niemetryczne o charakterze jakościowym)
skala przedziałowa (skala metryczna)
skala stosunkowa (skala metryczna)
Skala nominalna- wyrażona werbalnie, charakterystyczną cechą jest dowolna kolejność odp.
Skala porządkowa- kolejność odp ma znaczenie, również wyrażone werbalnie.
Skala przedziałowa- najczęściej wyrażona w latach
Skala stosunkowa- skala metryczna, w niej możemy stwiedzić jakie są różniece pomiędzy przedziałami.
Skala stosunkowa- w m, gramach, sek, %.
Zasada jednoznaczności skalowania- skala jest jednoznaczna wtedy kiedy jest wyczerpująca oraz rozłączna Przedstawione są w niej wszystkie możliwe warianty odpowiedzi a rozłączna tam gdzie żadna odp. nie może zawierać się równocześnie lub miernej ilości odpowiedzi skali.
Próba- jest reprezentatywna, jeśli jest odpowiednia liczba oraz dobrana w sposób losowy (tzn. że każda jednostka populacji ma takie samo prawdopodobieństwo wejścia w skład próby.
Przygotowanie badania
W ramach przygotowania badań należy:
- sformułować problem badawczy i hipotezy badawcze
- określić zakresy badania
- określić rodzaje badań
- określić źródła danych (pierwotne, wtórne)
- określić metodę zbierania danych (ankieta, wywiad, obserwacja, metoda panelowa, eksperyment, metody projekcyjne)
- dokonać wyboru i skonstruować instrument pomiarowy(kwestionariusz)
- określić metodę redukcji i analizy danych.


(…)

… instrument pomiarowy(kwestionariusz)
- określić metodę redukcji i analizy danych.
- określić sposób prezentacji wyników (raport, prezentacja ustna, graficzna, tabela)
- sporządzić kosztorys i harmonogram
- zaprojektować i zrealizować proces doboru próby (kogo będziemy badać i jakimi metodami)
Problem badawczy- to zestaw pytań na które chcemy uzyskać odpowiedz poprzez realizację badań.
Problem decyzyjny ma następującą postać:
W jaki sposób (za pomocą jakich działań) można zwiększyć nabór do szkoły X.
Problem badawczy służący rozwiązaniu powyższego problemu decyzyjnego:
- jak oceniana jest szkoła przez jej absolwentów.
- jaka jest aktualna pozycja szkoły na tle konkurencji.
- kto uczestniczy w procesie wyboru szkoły.
system informacji marketingowej- to system złożony z ludzi, sprzętu oraz techniki; gromadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz