Badania marketingowe wykład - rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe wykład - rodzaje - strona 1 Badania marketingowe wykład - rodzaje - strona 2 Badania marketingowe wykład - rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Badania rynkowe a badania marketingowe Badania rynku (bez części wspólnej) obejmuje miedzynarodowe oraz międzyregionalne powiązania zachowań konsumentów i przedsiębiorstw.
Badania skuteczności instrumentów rynkowych wobec celów gospodarczych państw i regionów.
(linia wspólna) to badania warunków działania przedsiębiorstwa
Badania marketingowe ( bez lini wspólnej) badania instrumentów oddziaływania na rynek oraz badania funkcjonowania na danym rynku (np. badanie zadowolenia wśród klientów po wprowadzeniu lub przed wprowadzeniem produktu na rynek, badania cen w konkurencji, badania zysków w kolejnych latach, badanie satysfakcji klientów, wizerunek.)
Rodzaje badań: -ze względu na źródło
pierowtne i wtórne
- ze względu na charakter informacji
ilościowe i jakościowe
- ze względu na częstotliwość badań
badania ciągłe, okresowe i sporadyczne
- ze względi na cel badań i zakres informacji
eksploracyjne i eksplanacyjne
- ze względu na udział jednostek populacji w badaniu
pełne i częściowe
Badania pierwotne (terenowe, bezpośrednie, pola działalności)- badania które realizujemy po raz pierwszy na ściśle określony temat, na danym obszarze i ikreślonym czasie.
metody: ankieta, wywiad, obserwacje, eksperyment, metoda panelowa, metody projekcyjne.
Badania wtórne - opierają się na badania zrealizowanych wcześniej, mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
Badania ilościowe - przeprowadzone na dwóch reprezentatywnych grupach. Wynik uogólniony, przedstawiony w liczbach.
Badania jakościowe - przeprowadzone na małych i nieprezentatywnych grupach. Wyniki nie są uogólniane na całą populację.
Próba- jest reprezentatywna, jeśli jest odpowiednia liczba oraz dobrana w sposób losowy (tzn. że każda jednostka populacji ma takie samo prawdopodobieństwo wejścia w skład próby.
Badania ciągłe - realizuje się je "non stop"
Badania okresowe - przeprowadzane co pewien okres czasu (np, poziom zadowolenia i produktów firmy)
Badania sporadyczne - realizowane bardzo rzadko
Badania eksploracyjne - poszukiwanie przyczyn jakiegoś zjawiska.
Badania eksplonacyjne - dokładnie wiemy co chcemy się dowiedzieć(cel i zakres badań jest bardzo dokładny).
Badania pełne - wszystkie jednostki populacji biorą udział w badaniu.
Badania częściowe - wybór grupy z populacji
Proces badania marketingowego - przygotowanie badania
- gromadzenie danych


(…)

… losowego- to takie metody, w których każda jednostka populacji ma takie same szanse wejścia w skład próby(większe od 0)
Dobór losowy składa się z kilku technik:
- losowanie
- dobór systematyczny
- generator osób losowych
- metody doboru nielosowego- to takie, w których badacz w sposób celowy, kieruje się określonymi kryteriami doboru poszczególnych jednostek.
Metody doboru nielosowego:
- Dobór jednostek typowych- najtańsza, najszybsza metoda nie ma nic wspólnego z losowością
- Dobór proporcjonalny- prawie identyczna jak dobór losowy. To dobór knotowy. Poszczególne jednostki wiązane są przec badacza z kolejnych warstw kieruje się określonym przez badacza kryterium
- Metoda eliminacji- eliminujemy z populacji jednostki które nie spełniają określonych wymogów, nie są interesujące dla badacza.
- metoda doboru wielowarstwowego- wykonuję się kilka losowań
- metoda doboru warstwowego- w tej metodzie dzieli się populację na warstwy, a następnie z każdej warstwy proporcjonalnie bierze się jednostki do próby.
Rodzaje skal pomiarowych skala nominalna (niemetryczne o charakterze jakościowym)
skala porządkowa (niemetryczne o charakterze jakościowym) skala przedziałowa (skala metryczna) skala stosunkowa (skala metryczna) Skala nominalna- wyrażona werbalnie, charakterystyczną cechą jest dowolna kolejność odp. Skala porządkowa- kolejność odp ma znaczenie, również wyrażone werbalnie.
Skala przedziałowa- najczęściej wyrażona w latach
Skala stosunkowa- skala metryczna, w niej możemy stwiedzić jakie są różniece pomiędzy przedziałami.
Skala stosunkowa- w m, gramach, sek, %.
Zasada jednoznaczności skalowania- skala…
…; oraz ze skali porządkowej za pomocą której respondent wykazuje swoją akceptację dla przedstawionych stwierdzeń.
Metody Badawcze:
Ankieta- jest najpopularniejsza i realizowana w formie pisemnej Wywiad- respondenci ustnie odpowiadają na zadawane pytania
Obserwacja- może być jawna, z ukrycia, kontrolowana(obserwator wpływa na otoczenie) oraz niekontrolowana.
Panelowa- dobiera się grupę i na tej grupie…
… doboru wielowarstwowego- wykonuję się kilka losowań
- metoda doboru warstwowego- w tej metodzie dzieli się populację na warstwy, a następnie z każdej warstwy proporcjonalnie bierze się jednostki do próby.
Rodzaje skal pomiarowych skala nominalna (niemetryczne o charakterze jakościowym)
skala porządkowa (niemetryczne o charakterze jakościowym) skala przedziałowa (skala metryczna) skala stosunkowa (skala…
… prokejcyjne)
- dokonać wyboru i skonstruować instrument pomiarowy(kwestionariusz)
- określić metodę redukcji i analizy danych.
- określić sposób prezentacji wyników (raport, prezentacja ustna, graficzna, tabela)
- sporządzić kosztorys i harmonogram
- zaprojektować i zrealizować proces doboru próby (kogo będziemy badać i jakimi metodami)
Problem badawczy- to zestaw pytań na które chcemy uzyskać odpowiedz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz