Metody ilościowe i jakościowe w badaniach marketingowych - wykład z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach marketingowych - wykład z podstaw marketingu - strona 1 Metody ilościowe i jakościowe w badaniach marketingowych - wykład z podstaw marketingu - strona 2

Fragment notatki:

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach marketingowych Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta projektuje badania, gromadzi, analizuje i interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemu i sprzyjających sytuacji oraz rozwoju i przeprowadzeniu działań na określonych rynkach.
Metody ilościowe Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu pisemnych lub elektronicznych odpowiedzi przez respondentów. Jest bezpośrednio dostarczana odpowiadającemu.
Z udziałem ankietera:
Ankieta telefoniczna Ankieta audytoryjna Ankieta bezpośrednia Bez udziału ankietera:
Ankieta prasowa
Ankieta radiowa i telewizyjna Ankieta komputerowa Ankieta opakowaniowa Ankieta ogólna Wywiad pośredni - jest pomiarem, polegającym na ustnym udzielaniu odpowiedzi przez respondenta.
Wywiad telefoniczny CATI - wywiad telefoniczny wspierany komputerem.
CAWI - wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu
Mystery shopping Efekt ankietera - wpływ ankietera na respondenta podczas realizacji wywiadu (np. płeć ankietera, poglądy polityczne)
Rodzaje pytań Pytania zamknięte:
Dychotomiczne (pytanie z dwiema możliwymi odpowiedziami)
Wielokrotnego wyboru (pytanie z co najmniej trzema możliwymi odpowiedziami do wyboru)
Skala Likerta (stwierdzenie, wobec którego respondent określa poziom zgodności/ niezgodności)
Zróżnicowania semantycznego (skala zawierająca dwa skrajne słowa. Respondent wybiera punkt na skali, który przedstawia jego opinię)
Skala ważności ( skala, która określa ważność niektórych cech)
Skala ocen (skala oceniająca jakąś cechę w kategoriach od „zła” do „doskonała”
Skala intencji zakupu (skala, która opisuje intencje zakupu respondentów od np. „na pewno bym skorzystał” do „na pewno bym nie skorzystał”)
Pytania otwarte:
Bez żadnej struktury ( Pytanie, na które respondenci mogą odpowiadać w sposób dowolny)
Skojarzeń słownych ( przedstawia się pojedyncze słowa, a respondenci odpowiadają na każde pierwszym słowem, które przychodzi im do głowy)
Uzupełnianie zdań ( Prezentuje się nie dokończone zdanie, które respondenci uzupełniają)
Uzupełnianie historyjki (respondentów prosi się o dokończenie historii)
Obrazki ( Przedstawia się obrazek z dwiema postaciami, z których jedna wypowiada zdanie. Respondenci są proszeni o wypełnienie pustej chmurki)
Test percepcji tematycznej (respondentom prezentuje się obrazek i prosi ich o napisanie historii, która ich zdaniem została na nim przedstawiona lub może być przedstawiona)


(…)

…, która ich zdaniem została na nim przedstawiona lub może być przedstawiona)
Metody jakościowe (odpowiadają na pytanie ”dlaczego?”) - mają na celu określenie pewnych zachowań, odruchów, które doświadczył respondent. W badaniach tych kładzie się nacisk na potrzeby psychiczne, motywy, skłonności, postawy, opinie, wyobrażenia oraz preferencje.
Metody jakościowe w badaniach marketingowych:
Wywiady indywidualne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz