Skala Likerta

note /search

Pomiar postaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

postaw: Skala pozycyjna Skala semantyczna Skala Likerta Skala Stapela Skala rang daje możliwość...

Marketing usług - wykład 11 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

się nieparzystą skale Likerta Określenie postrzeganej jakości usługi polega na obliczeniu różnicy między percepcją...

Skale do pomiaru postaw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2947

, w tym także wywiadu telefonicznego. Skala Likerta. Poza skalą semantyczną jest to najczęściej stosowana skala...

Przykłady skal pomiarowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania marketingowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

to zazwyczaj 6-10- stopniowa skala, np.+5, +4, +3, +2, +1, -1, -2, -3, -4, -5. Skala Likerta Jest to przykład...

Skala ciss

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 3171
Wyświetleń: 23996

w sytuacjach stresowych. Badany ma określić własne zachowania za pomocą 5-stopniowej skali Likerta...

BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1967

, Skale specyficzne • Skala zróŜnicowania słownego (semantycznego), • Skala Likerta, • Skala porównywania...