Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE - strona 1 Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE - strona 2 Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
W notatce znajdują się opracowania własne na podstawie zasobów Internetu oraz wybranej literatury, m.in.
- porównanie doświadczenia i obserwacji (czynniki i modele doświadczeń),
- pojęcia: jednostka statystyczna i jednostka eksperymentalna, szereg statystyczny,
- testy normalności (zgodności),
- testy istotności,
- ANOVA = analiza wariancji (jednoczynnikowa i wieloczynnikowa),
- analiza korelacji i regresji.

(…)

… i odwrotnie - zmienne wyrażone za pomocą skali przedziałowo-ilorazowej, dlatego można obliczyć, jak się zmieni wartość jednej zmiennej, w zależności od wartości drugiej)
badanie związku między zmiennymi polega na ustaleniu: kształtu, kierunku i siły tego związku
ANALIZA REGRESJI -> kształt i kierunek
skala nominalna/skala porządkowa -> niewiele da się powiedzieć na temat kształtu związku
ANALIZA KORELACJI -> siła
skala nominalna -> związek stochastyczny -> wsp. siły związku: φYule'a [0,1]
φ Pearsona [0,1]
kontyngencji C Pearsona [0,1]
V Cramera [0,1]
skala porządkowa -> wsp. korelacji rang: wsp. Spearmana rs
wsp. Kendalla rk
wsp. konkordancji Kenalla rw
w analizie korelacji jednakowo traktuje się obie zmienne - korelacja między X i Y jest taka sama jak między Y i X i jest to miara siły liniowego związku…
… EKSPERYMENTALNA = to jednostka statystyczna wobec której jest stosowany zabieg
ZABIEG = operacja (czynność) wykonywana na jednostce statystycznej; zabiegi odpowiadają poziomom (natężeniom, kategoriom, wariantom) zmiennej niezależnej
SZEREG STATYSTYCZNY = to zbiór wartości liczbowych badanej cechy uporządkowany według określonych kryteriów.
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE sformułowanie problemu badawczego, celu i hipotezy badawczej
wybór schematu doświadczalnego i przeprowadzenie doświadczenia/obserwacji
wybór metody statystycznej analizy (sformułowanie hipotez statystycznych, wybór testu statystycznego)
wnioskowanie statystyczne - analiza statystyczna danych
merytoryczna interpretacja wyników
PROBLEM BADAWCZY pyt. rozstrzygnięcia („czy”) -> 2 wyjaśniające, wzajemnie wykluczające się hipotezy badawcze
pyt…
… obustronne granice)
otwarty (nie ma dolnej-lewej lub górnej-prawej granicy)
teoria weryfikacji hipotez statystycznych
teoria estymacji
Objaśnienia: GWR - górna wartość ramki, np. średnia + 1.0*błąd standardowy kwartyl górny (= percentyl 75%) DWR - dolna wartość ramki, np. średnia - 1.0*błąd standardowy kwartyl dolny (= percentyl 25%) H = |GWR - DWR| współczynnik dla obserwacji: odstających wynosi 1,5 H…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz