Metodologia - strona 4

Skala porządkowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

SKALA PORZĄDKOWA Przyporządkowuje cechom liczby w taki sposób, że stosunki równości/nierówności oraz większości/mniejszości między liczbami zostają odwzorowane na stosunki równości/nierówności i większości/mniejszości między cechami. Przy...

Metodologia - spis zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 714

SPIS ZAGADNIEŃ 1. Poznanie naukowe jako przedmiot analizy: podział nauk; nauki o nauce; metodologia nauk; 2. Pojęcia i ich definiowanie: 2.1. Kategorie syntaktyczne wyrażeń; 2.2. Elementy teorii nazw; 2.2. Definicje: rodzaje definicji i w...

Systemy aksjomatyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Systemy aksjomatyczne w naukach formalnych TERMINY i ich definiowanie Pojęcia PIERWOTNE (niezdefiniowane, lub zdefiniowane za pomocą definicji aksjomatycznych) i WTÓRNE (zdefiniowane za pomocą pojęć pierwotnych lub innych pojęć zdefiniow...

Teorie w naukach empirycznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

TEORIE W NAUKACH EMPIRYCZNYCH Przez teorię rozumie się pojedyncze zdanie teoretyczne albo system powiązanych ze sobą zdań teoretycznych. Zdanie teoretyczne to zdanie zawierające terminy teoretyczne, których desygnaty nie są bezpośrednio obserwowa...

Terminy obserwacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

TERMINY TEORETYCZNE A TERMINY OBSERWACYJNE Terminy OBSERWACYJNE -- odnoszą się do własności obserwowalnych (np. „X jest wysoki”) Terminy TEORETYCZNE - odnoszą się do tego co nieobserwowalne (np. „X ma silne ego”). Terminy obserwacyjne służą do przedstawiania wyników badań. Budowanie teorii wymaga...

Metody uzasadnień - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

UZASADNIANIE ZDAŃ w naukach empirycznych Dwie metody uzasadniania zdań Uzasadnianie bezpośrednie - przez odwołanie się wprost do subiektywnych doświadczeń (boli mnie głowa) lub obserwacji (jest ciemno). Uzasadnianie pośrednie - na podstawie innych zdań Istnieje (uproszczony) pogląd, że zdania obs...

Analiza czynnikowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

ANALIZA CZYNNIKOWA Analiza czynnikowa ma na celu poszukiwanie zmiennych ukrytych (czynników) mogących wyjaśnić zależności między pewną (zazwyczaj dużą) liczbą skorelowanych zmie...

Metodologia - eksperyment - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Eksperyment jest schematem badawczym który pozwala na celowe oddziaływanie na zmienną zależną a jednocześnie stwarza najlepsze możliwości kontroli zmiennych ubocznych. Eksperyment polega na stworzeniu takiego układu izolowanego, w którym na zmienną zależną wpływa jedna lub kilka zmiennych niezależny...

Elementy teorii relacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

ELEMENTY TEORII RELACJI Uwaga: o elementach teorii relacji nie będzie mówił na wykładzie, bo jest ona przedmiotem wykładu z logiki i nie będzie ona przedmiotem egzaminu. Wykład właściwy zaczyna się od izomorfizmu relacji x pozostaje w relacji (stosunku) R do y co zapisujemy: x R y lub R(x,y), Rela...

Metodologia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

POZNANIE NAUKOWE JAK PRZEDMIOT ANALIZY PODZIAŁ NAUK Ze względu na metodę DEDUKCYJNE - posługują się metodami dedukcyjnymi, czyli niezawodnymi (matematyka i logika) INDUKCYJNE - posługują się (obok metod dedukcyjnych) również metodami indukcyjnymi, czyli nie-niezawodnymi Ze względu na zależność o...