Metodologia - strona 5

Definicje-rodzaje - nieklasyczna, sprawozdawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

DEFINICJA NIEKLASYCZNA - każda definicja realna, która nie spełnia choćby jednego z trzech warunków ww. DEFINICJA SPRAWOZDAWCZA - definicja równościowa, której definiens zdaje sprawę z zastanego w istniejącej już konwencji językowej definiendum. DEFINICJA PROJEKTUJĄCA - definicja, w której defini...

Błędy w definicjach

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

BŁĘDY W DEFINICJACH: WE WSZYSTKICH: IGNOTUM PER IGNOTUM (nieznane przez nieznane) ( DYDAKTYCZNE ) - gdy twórca używa w definiensie wyrazów niezrozumiałych dla odbiorcy. IGNOTUM PER IGNOTUM ( LOGICZNE ) - w dedukcji, gdy w definiensie są wyrazy, które nie wystąpiły: a) w żadnym definiendum poprze...

Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań Wynikanie: poza logiczne logiczne inferencyjne semantyczne implikacyjne merytoryczne Ad.1. Wynikanie poza logiczne Używane w języku potocznym. W znaczeniu poza logicznym używamy słowa wynikać najczęściej gdy mówimy o skutku jakiejś przyczyny. Np. ...

Wynikanie inferencyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Ad.3. Wynikanie inferencyjne Z formuł ϕ 1 ,ϕ 2 ,...,ϕ n - 1 wynika inferencyjnie (├) formuła ϕ n , gdy formułę ϕ n można uzyskać z formuł ϕ 1 ,ϕ 2 ,...,ϕ n-1 przez jedno lub wielokrotne zastosowanie jednej lub wielu reguł wnioskowania, przy czym wolno skorzystać tylko ze skończonej liczby reguł, ...

Rozumowanie - Porste

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

ROZUMOWANIE Rozumowanie to: uznawanie zdań na podstwie innych już uznanych zdań 1'. poznawcze ustosunkowanie się do zdań na podstawie znanych wartości poznawczych pewnych innych, wcześniejszych już zdań. [ogólniejsze od poprzedniego] jest to wyróżnianie lub konstruowanie zdań posiadających wskaz...

Rozumowania złożone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Rozumowania złożone Występują w naukach w rozmaitej postaci. Można jednak z tej różnorodności wyodrębnić podstawowe rodzaje. wyprowadzanie konsekwencji dowodzenie wyjaśnianie (tłumaczenie) sprawdzanie Podstawowym elementem 1 i 2 jest wnioskowanie oparte na logicznym stosunku wynikania i prze...

Wnioskowania dedukcyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Wnioskowania dedukcyjne Jest to rozumowanie, w którym na podstawie poznawczego ustosunkowania się do pewnych zdań dochodzi się do poznawczego ustosunkowania się do pewnych innych zdań wynikających logicznie ze zdań poprzednich. 4 rodzaje rozumowania dedukcyjnego : polegające na wyróżnianiu jedne...

Wnioskowanie dyskursywne i entymematy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

Wnioskowanie dyskursywne i entymematy W konkretnie dokonywanych wnioskowaniach dedukcyjnych zasada wnioskowania najczęściej nie jest wyraźnie uświadamiana sobie. Występuje jako poczucie konieczności związku logicznego między przesłankami a konkluzją wnioskowania. Natomiast przy wnioskowaniu dysku...

Schematy wnioskowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Schematy wnioskowania W języku potocznym przesłanki wnioskowania oddzielamy od wniosków wyrażeniami: a więc, sta, zatem, dlatego, ponieważ itd. Na przykład: Żaden ssak nie jest rybą, każdy wieloryb jest ssakiem, a więc żaden wieloryb nie jest r...

Wnioskowania redukcyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Wnioskowania redukcyjne Schemat: ╞ B oraz ╞ A→B PmA Wnioskowanie redukcyjne jest czynnością przyjmowania problematyczności (możliwości), a czasem uznawania A, na podstawie przesłanek, które ze zdania A logicznie wynikają. We wnioskowaniu redukcyjnym pierwsza przesłanka jest więc następstwem re...