Rozumowanie - Porste

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozumowanie - Porste - strona 1

Fragment notatki:

ROZUMOWANIE Rozumowanie to:
uznawanie zdań na podstwie innych już uznanych zdań
1'. poznawcze ustosunkowanie się do zdań na podstawie znanych wartości poznawczych pewnych innych, wcześniejszych już zdań. [ogólniejsze od poprzedniego]
jest to wyróżnianie lub konstruowanie zdań posiadających wskazane własności czy spełniających określone warunki
Rozróżnianie rozumowań:
proste - zbudowane z kilku (3) związanych ze sobą elementów. Rozumowania te są jednorazową poznawczą czynnością ustosunkowania się do zdań lub konstruowania ich, czy wyróżniania w określonych warunkach. 3 elementy : (1) sytuacja wyjściowa S (zdanie czy zdania dane rozumującemu a także warunki, którymi powinno odpowiadać zdanie konstruowane lub wyróżnianie, (2) wytwór rozumowania V (tylko zdanie uznane, skonstruowane lub wyróżnione), (3) przejście od 1 2 : S V
Jest to przedstawiane czasem jako relacja R(O, Dw, W) O - osoba, Dw - dane wyjściowe, W - wytwór
złożone - zbudowane z szeregu następujących po sobie prostych rozumowań stanowiących ogniwa rozumowań złożonych. Wytwory jednych ogniw stają się danymi wyjściowymi innych. Dane wyjściowe pierwszego ogniwa są danymi wyjściowymi całego rozumowania złożonego. A wytwór ostatniego ogniwa jest wytworem całego łańcucha stanowiącego rozumowanie złożone. Wytworami ogniw pośrednich są zdania uznane, skonstruowane lub wyróżnione tylko w celu uzyskania końcowego wyniku.
Schemat: [S 0 V 0 ],[T 1 (V 0 ) V 1 ],[T 2 (V 1 ) V 2 ],...,[T n (V n-1 ) V n ], gdzie
V 0 - dane wyjściowe I ogniwa = całego rozumowania
V n - wytwór ostatniego ogniwa = całego rozumowania
T 1 (V 0 ) - dane wyjściowe II ogniwa, w które wkomponowane są wytwory ogniwa I.
Zdaniom skonstruowanym w rozumowaniu przypisuje się określoną wartość poznawczą (może być uznane [╞ A], może być przyjęte jako problematyczne lub możliwe [PmA] lub może być przyjęte hipotetycznie czyli supozycyjnie [ A ] ). Uznanie i supozycja są intuicyjne.
Zdanie jest problematyczne gdy:
nie została wykazana jego sprzeczność ze zdaniami już uznanymi
wykazano jego niesprzeczność ze zdaniami uznanymi
wykazano możliwość zachodzenia stanu rzeczy opisywanego przez to zdanie (analizujemy treść zdania)
Zarówno w rozumowaniach prostych jak i złożonych dochodzi się do wypowiedzi, które mogą być wprowadzone do odpowiedniej dziedziny jako:
twierdzenia
wypowiedzi problematyczne
wypowiedzi stwierdzające zachodzenie relacji logicznej między zdaniami
wypowiedzi supozycyjne (zdania złożeniowe)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz