Wnioskowania dedukcyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioskowania dedukcyjne - strona 1 Wnioskowania dedukcyjne - strona 2

Fragment notatki:


Wnioskowania dedukcyjne Jest to rozumowanie, w którym na podstawie poznawczego ustosunkowania się do pewnych zdań dochodzi się do poznawczego ustosunkowania się do pewnych innych zdań wynikających logicznie ze zdań poprzednich.
4 rodzaje rozumowania dedukcyjnego : polegające na wyróżnianiu jednego ze zdań uwikłanych w przesłankach i poznawczym ustosunkowaniu się do niego
polegające na utworzeniu pewnego zdania złożonego ze zdań uwikłanych w przesłankach i poznawczym ustosunkowaniu się do niego
polegające na utworzeniu zdania, które jest równorzędnym przekształceniem przesłanki i poznawczym ustosunkowaniu się do niego
polegające na przekształceniu formuł zdaniowych zgodnie z regułami rachunku, do którego formuły te należą i na wyprowadzaniu nowych zdań zgodnie z prawami logiki formalnej.
Ad.1. Schemat : ╞ A oraz ╞ A→B ╞ B
Ad.2. Schemat : ╞ A oraz ╞ B ╞ A∧B ╞ A∧B - poznawcze ustosunkowanie się
oparte na prawie ├ p→(q→p∧q)
╞ A oraz ╞ B∨C ╞ (A∧B)∨(A∧C)
oparte na prawie ├ p∧(q∨r)→(p∧q)∨(p∧r)
Przykłady: ╞ A : Jem śniadanie
╞ B : Czytam gazetę
╞ A∧B : Jem śniadanie i czytam gazetę
╞ A : Sprzątam pokój
╞ B : Zerkam w TV lub przeglądam prasę
╞ (A∧B)∨(A∧C) : Sprzątam pokój i zerkam w TV lub sprzątam pokój i przeglądam prasę
Ad.3. Schemat :╞ A ╞ B (B wynika logicznie z A)
Istnieją schematy wnioskowania dedukcyjnego, których układa wyjściowy składa się tylko z jednej przesłanki. Wyróżniamy tego rodzaju przypadki, w których wnioskowanie polega na logicznym przekształceniu przesłanki (za pomocą definicji). Wnioskowania te są szczególnie częste w procesach formalnego przekształcania wyrażeń (w logice i matematyce)
Przykłady: ╞ A : Suma kątów w trójkącie równa się dwóm kątom prostym
╞ B : Suma kątów w trójkącie równa się 180°
╞ A : 3x + 5y = 8 (dla x=1 I y=1)
╞ B : 3(x + y) = 8
Ad.4. Ten rodzaj wnioskowań jest bezpośrednim stosowaniem praw logiki do konkurencyjnych zdań lub dowodzeniem na terenie pewnych rachunków logicznych.
╞ p∨¬p ╞ Dziś jest piątek lub nie prawda, że dziś jest piątek.
W omówionych schematach występują litery A, B, C zastępujące dowolne zdania pod względem treści i formy. Mogą to więc być zdania jednostkowe a także zdania ogólne dotyczące przedmiotów określonego zbioru. W naukach doświadczalnych i w życiu potocznym istotną rolę odgrywają schematy gdzie jedną z przesłanek jest zdanie jednostkowe, a drugą zdanie ogólne dotyczące wszystkich przedmiotów, do których należy przedmiot zdania jednostkowego. Konkluzja przypisuje temu przedmiotowi własność posiadaną przez wszystkie przedmioty zbioru, którego dotyczy zdanie ogólne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz