Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań - strona 1 Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań - strona 2

Fragment notatki:


Uzasadnianie pośrednie - teoria rozumowań
Wynikanie:
poza logiczne
logiczne
inferencyjne
semantyczne
implikacyjne
merytoryczne
Ad.1. Wynikanie poza logiczne Używane w języku potocznym. W znaczeniu poza logicznym używamy słowa wynikać najczęściej gdy mówimy o skutku jakiejś przyczyny. Np. `Tragiczne skutki (skutek) wynikają z nieostrożnego używania broni (przyczyna)' Wynikanie następuje pomiędzy nazwami.
Ad.2. Wynikanie logiczne Reguła jest to przepis poprawnego postępowania. O regułach nie mówi się, że są prawdziwe lub fałszywe tzn. regułom nie przysługuje wartość logiczna. Tym właśnie różnią się reguły od zdań, tez i twierdzeń w sensie logicznym. Reguły są słuszne lub nie, skuteczne lub nie, błędne lub bezbłędne itd. Reguła odrywania jest najczęściej stosowaną regułą we wnioskowaniach
A→B
A
B
Opuszczanie implikacji - na dowodzonych zdaniach sensownych
Reguła odrywania - na tautologiach
Def. wynikania - jest to relacja, która zachodzi między zdaniami (lub funkcjami zdaniowymi) ze względu na ich formę logiczną (kształt, postać, schemat, strukturę), a nie ze względu na ich treść. Taką formą logiczną jest zawsze jakaś tautologia o postaci implikacji lub równoważności. Używa się często zamiennie pojęć wynikania logicznego i konsekwencji logicznej.
Aby sprawdzić czy jakieś zdanie B wynika logicznie ze zdania A należy utworzyć okres warunkowy o poprzedniku A i następniku B. Następnie zbadać, czy ten okres warunkowy jest prawda logiczną czy nie (sformalizować zdania). Jeżeli jakiś okres warunkowy (funktor jeżeli ... to ...) posiada schemat o postaci tautologii logicznej to jest prawdą logiczną a co za tym idzie jego następnik wynika logicznie z poprzednika. Jeżeli zaś ten okres warunkowy nie ma takiego schematu to nie zachodzi wynikanie zdań.
Prawda logiczna - tautologia bądź jej interpretacja (1 tautologia to ∞ wiele interpretacji).
Przykłady: A: Warszawa jest miastem
B: Nieprawda, że Warszawa nie jest miastem
A→ B : Jeżeli Warszawa jest miastem to nieprawda, że Warszawa nie jest miastem.
p→ ¬ ¬p - jest to tautologia
B→A: Jeżeli nie prawda jest, że Warszawa nie jest miastem, to Warszawa jest miastem.
¬ ¬p → p - jest to tautologia
A: W tej chwili pada deszcz
B: W tej chwili pada deszcz lub w tej chwili pada śnieg
A→B: p→p∨q - jest to tautologia
B→A: p∨q→p - to nie jest tautologia - z B nie wynika logicznie A.
A: Jeżeli mam dom to mam mieszkanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz