Metodologia - strona 6

Wnioskowanie przez analogię

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Ad.3. wnioskowanie przez analogię Nie jest to wnioskowanie indukcyjne, gdyż wniosek nie jest zdaniem ogólnym chociaż przesłanki tego wnioskowania sa identyczne z przesłankami indukcji enumeracyjnej niezupełnej. Wnioskowanie przez analogię ma wiele różnych modyfikacji. Nas interesuje gdy jest ono ...

Indukcja eliminacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

Ad.4. indukcja eliminacyjna Niepewność indukcji enumeracyjnej niezupełnej, która nie zawsze prowadzi do prawdziwych wniosków budziła od dawna nieufność. Wyrażano przypuszczenie, że gdy ze stwierdzenia szczegółowych przypadków pewnej prawidłowości wnioskujemy rozsądnie, że prawidłowość ta ma powsz...

Definicja zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Zjawisko - coś co może w różnych czasach występować na różnych przedmiotach - pewien twór ogólny, który w pewnych przypadkach może się zrealizować w innych nie Zrealizowanie się zjawiska - wystąpienie na przedmiocie - jest to zdarzenie Zdarzenia nazywa się często faktami. Istnieje tendencja do...

Statystyka-3 znaczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Statystyka - 3 znaczenia: to zbiór informacji liczbowych dotyczących zjawisk to badanie liczbowe, którego celem jest zebranie i opracowanie materiału dotyczącego zdarzeń masowych to dział nauki, samodzielna dyscyplina naukowa zajmująca się ilościową stroną zjawisk masowych 2 ważne działy: st...

Czynności badawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Większość czynności badawczych jest z reguły dokonywana nie przez jedną osobę lecz przez wiele osób pracujących w zespole. Badacze opierają się na danych uzyskiwanych przez innych, zakładając, że są one poprawne. Wyniki pomiarów obserwacji czy eksperymentu uznawane są za informacje wiarygodne tak...

Indukcja matematyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Jedną z głównych trudności przy posługiwaniu się testem jest różnica między warunkami laboratoryjnymi, a warunkami realnymi. Wynikające stąd różnice w motywacji i nastawieniu osoby badanej obniżają wartość prognostyczną danych testowych. Stopień niepewności przewidywań zależy od rodzaju testu i o...

Wnioskowanie przez indukcję

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Sposób wnioskowania przez indukcję matematyczną jest niezawodnym systemem wnioskowania podobnie jak przez indukcję enumeracyją zupełną i indukcję eliminacyjną. Indukcje enumeracyjna niezupełna, enumeracyjna zupełna, eliminacyjna, ...

Wyróżnianie i konstruowanie zdań (II rodzaj rozumowań prostych)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Wyróżnianie i konstruowanie zdań (II rodzaj rozumowań prostych) Są to proste rozumowania, których wynikami są bądź nowe zdania wprowadzone do znanego rozumującemu zespołu zdań opisujących pewną dziedzinę rzeczywistości, bądź zdania, które zostały w tym zespole wyróżnione. Zdania takie powinny spe...

Błędy popełnione przy doborze zdań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Błędy popełnione przy doborze zdań Mogą wystąpić wszystkie rodzaje błędów pojawiające się przy wnioskowaniu Przy doborze zdań jest mniejsza możliwość popełnienia błędów niż przy wnioskowaniu, bo wytworem rozumowania (mam że rozumowania a mi się wydaje że powinno być dobierania) jest dobrane zdan...

Zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Zagadnienia wstępne: Zakres przedmiotowy metodologii - wytwory wiedzy naukowej i metody badawcze. Klasyczna epistemologiczna definicja wiedzy Na czym polega specyfika wiedzy naukowej? Wyodrębnienie podstawowych nośników wiedzy naukowej - zasadnicze punkty zwrotne w tradycji empiryzmu w ujęciu W...