Metodologia - strona 7

Zdania analityczne i syntetyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2856

Zdania analityczne i syntetyczne; Pierwszy dogmat empiryzmu; Typy zdań występujące w naukach empirycznych; Zdania analityczne i syntetyczne Przegląd sposobów ujmowania opozycji: zdania analityczne - zdania syntetyczne w tradycji filozo...

Definicje operacyjne i koncpecja weryfikacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Definicje operacyjne w zależności od typu definiowanego terminu: a) w przypadku definiowania terminów jakościowych definicja operacyjna podaje operacje za pomocą których rozstrzyga się czy do danego obiektu stosuje się dany termin, czy też nie. np. dla każdego x: jeśli w x zanurzony jest papierek ...

Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych dla terminów teoretycznych; Terminy teoretyczne nabierają sensu empirycznego dzięki temu, że można je zdefiniować za pomocą terminów teoretycznych. Kolejne propozycje definicji, które wiążą terminy teoretyczne (T(x)) z terminem obserwacyjnym (O(x)) przeds...

Teorie w naukach społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

→ Teorie w naukach społecznych; → Koncepcja mocy predykatywnej predykatów teoretycznych; → Semantyka teoriomodelowa dla teorii empirycznych - ujęcie M. Przełęckiego. Teorie w naukach społecznych: /W odniesieniu do nauk społecznych termin teoria jest traktowany luźno/. Ujęcie S. Nowak: Teoriami ...

Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

Prawa nauki /statystyczne i niestatystyczne/ oraz generalizacje historyczne /niestatystyczne i statystyczne/: Zdania wchodzące w skład nauki stwierdzają jednostkowy stan wiedzy. Teorie naukowe: są ufundowane na podstawowych prawach nauki. Pojęcie niestatystycznego prawa ściśle ogólnego dyscypliny...

Aksjomatyzowanie teorii naukowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

II. Aksjomatyzowanie teorii naukowych: Kazimierz Ajdukiewicz wyróżnił trzy stadia w rozwoju dyscyplin dedukcyjnych: a) przedaksjomatyczne intuicyjne; b) aksjomatyczne intuicyjne; c) aksjomatyczne abstrakcyjne. a) Przedaksjomatyczne intuicyjne: Twierdzenia pierwotne - można przyjąc każde zdanie, ...

Metoda F. Ramsey'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Metoda F. Ramsey'a eliminacji terminów teoretycznych: Rozpatrujemy teorię empiryczną o n terminach teoretycznych t1, t2, …, tn oraz o m terminach obserwacyjnych o1, o2, …, om. Teorię ujmujemy jako koniunkcję postulatów teoretycznych wyłącznie terminy teoretyczne oraz zdań mieszanych zawierających ...

Rodzaje pytań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

PYTANIE WSPÓŁRZĘDZIE ZŁOŻONE - połączenie dwóch lub więcej pytań tego samego rodzaju lub różnych za pomocą operatora „i”. Założeniami są koniunkcje założeń pytania prostego. PYTANIE ZŁOŻONE WAURNKOWE - połączenie zdania w sensie logicznym i pytania za pomocą operatorów: „Jeżeli… to…”, „Skoro… to...

Rodzaje pytań i odpowiedzi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

PYTANIE RETORYCZNE - jest równoznaczne innym zdaniom, wypowiedziom. PYTANIE DOBRZE POSTAWIONE - gdy wszystkie jego założenia i presupozycje są prawdziwe. PYTANIE MAKSYMALNIE JASNO POSTAWIONE - gdy zakres jego niewiadomej jest maksymalnie duży. PYTANIE MAKSYMALNIE SZCZEGÓŁOWE - dopuszcza maksymal...

Definicje-rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

DEFINICJA INDUKCYJNA - składa się z dwóch zdań: wskazującego które przedmioty na pewno do danego zbioru należą i informującego, jak powinny zachowywać się inne przedmioty w stosunku do wyróżnionych w punkcie pierwszym, aby do tego zbioru również należały. DEFINICJA NOMINALNA - definicja równości...