Metodologia - strona 8

Pojęcia: modele teoretyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

→ Pojęcie skonceptualizowanego teoretycznie układu empirycznego; → Pojęcie skrzynki narzędziowej nauki ; → Modele teoretyczne w ujęciu a) P. Achinsteina, b) R. Wójcickiego, c) model teoretyczny jako eksplanans wyjaśniania nomologiczno-dedukcyjnego; → Funkcje modeli teoretycznych w nauce. Na bazie t...

Metafory w nauce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Metafory w nauce: Metafora w roli modelu teoretycznego i na odwrót /modele teoretyczne traktowane metaforycznie/; Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną n...

Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3094

Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny; Wstępna charakterystyka opozycji naturalizm - antynaturalizm /w metodologii nauk społecznych/: Nauki empiryczne powinny stosować takie same metody badawcze. Metody badawcze stosowane w naukach s...

Logika-pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

SUPOZYCJA PROSTA - konkretny obiekt. SUPOZYCJA FORMALNA - zbiór, kategoria. SUPOZYCJA MATERIALNA - wyraz, słowo, część nazwy; „znaczy tyle samo co”, „oznacza”, „denotuje”, „nazywamy” itp. Fu...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Metodologia badań psychologicznych Adam Tarnowski Nauki indukcyjne i dedukcyjne 2 • Nauki dedukcyjne  Wychodzą od aksjomatów i pojęć pierwotnych  Ich rozwój polega na wyprowadzaniu szczegółowych konsekwencji • Nauki indukcyjne  Wychodzą od op...

Metodologia badań społecznych WYKŁAD

 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Metodologia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 8568

wykłady z metodologi, opis badań naukowych, cele badań, co to jest metodologia i jej powiązania z nauką, podstawowe pojęcia stosowane w nauce Nauka- zasób wiedzy, potrzebny do udzielenia odp. Nauka spełnia fun., które są potrzebne aby egzystować, upraszczać, ulepszać życie. Nauka to zespół czynności...