Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny - strona 1 Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny - strona 2 Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny - strona 3

Fragment notatki:

Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny; Wstępna charakterystyka opozycji naturalizm - antynaturalizm /w metodologii nauk społecznych/: Nauki empiryczne powinny stosować takie same metody badawcze. Metody badawcze stosowane w naukach społecznych nie różnią się w sposób zasadniczy od metod badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych /wersja opisowa/ lub nie powinny się różnić od metod stosowanych w tych naukach /wersja normatywna/.
Teza naturalizmu metodolgicznego dotyczy zwłaszcza sposobów uzasadniania twierdzeń naukowych i stosowanych metod wyjaśniania.
Uzasadnienie dla naturalizmu metodoligcznego jest naturalizm przedmiotowy /ontologiczny/;
Wersje:
wersja umiarkowana: język nauk humanistycznych jest /powinien być/ redukowalny do języka nauk przyrodniczych. /A. Comte/;
Wersja radykalna: prawa nauk humanistycznych powinny być wyprowadzalne z praw nauk przyrodniczych /Spencer/.
Praktyczną realizacją obu wersji idei naturalizmu ontologicznego był mechanicyzm /wykorzystanie praw mechaniki w naukach społecznych, bądź języka mechaniki do opisu zjawisk społecznych/;
Wersje naturalizmu metodologicznego:
Naturalizm metodologiczny w wersji pozytywistycznej:
a) jedność metody naukowej; b) doświadczenie jako podstawa nauk humanistycznych /Mill - introspekcja, Comte - ekstrospekcja/; c) indukcja jako metoda dochodzenia do praw nauki /empiryzm genetyczny/ i uzasadnienia praw nauki /empiryzm metodologiczny/; Naturalizm antypozytywistyczny K Poppera:
Popper odrzuca naturalizm ontologiczny /przedmiotowy/.
Antynaturalizm metodologiczny - nauki humanistyczne powinny stosować specyficzne metody badawcze: Uzasadnienie: zasadnicza odmienność przedmiotu humanistyki względem przedmiotu nauk przyrodniczych /antynaturalizm ontologiczny/ wyrażająca się w:
a) badaniu działań ludzi i wytworów tych działań z uwzględnieniem ich podmiotowego charakteru;
b) obecność założeń aksjologicznych w badaniach; c) wpływie wiedzy z nauk społecznych na przedmiot badania tych nauk; d) złożoność procesów społecznych i uwarunkowań tych procesów, która uniemożliwia wytworzenia warunków laboratoryjnych. Podstawowe stanowiska antynaturalistyczne:
Antynaturalizm intuicjonistyczny - W. Dilthey;
Antynaturalizm w wersji intelektualistycznej - E. Spranger i szkoła badeńska /H. Rickert/;
Antynaturalizm instrumentalistyczny - M. Weber;
Współczesne wersje antynaturalizmu - szkoła frankfurcka /J. Habermas/. Założenie o racjonalności w warunkach pewności: Jeżeli X ma do podjęcia jedną z kilku czynności, które się wykluczają i dopełniają wzajemnie i każda z tych cyznności prowadzi do dokładnie jednego rezultatu i rezultaty te są uporządkowane zgodnie z przyjętą przez X relacją preferencji, to X podejmie czynność prowadzącą do

(…)

… sensu, jaki chciał zrealizować podmiot podejmując daną czynność.
Zasadniczo interpretację humanistyczną stosujemy do czynności podejmowanych przez podmiot indywidualny, lecz w praktyce stosuje się ją również do wyjaśniania czynności podejmowanych przez podmioty zbiorowe.
→ Interpretacja humanistyczna w wersji adaptacyjnej:
Z interpretacją humanistyczną w wersji adaptacyjnej mamy do czynienia wówczas…
… historyczny a fakt historiograficzny:
→ Fakt historyczny: istniejący obiektywnie, niezależnie od podmiotu poznającego przedmiot badania historycznego - to co rzeczywiście się zdarzyło. Fakt historyczny to kategoria ontologiczna;
→ fakt historiograficzny: jest to konstrukcja naukowa wyrażająca wiedzę o fakcie historycznym. Jest to kategoria epistemologiczna.
Przedmiotem badania historyka jest rzeczywistość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz