Zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wstępne  - strona 1 Zagadnienia wstępne  - strona 2 Zagadnienia wstępne  - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia wstępne:
Zakres przedmiotowy metodologii - wytwory wiedzy naukowej i metody badawcze.
Klasyczna epistemologiczna definicja wiedzy
Na czym polega specyfika wiedzy naukowej?
Wyodrębnienie podstawowych nośników wiedzy naukowej - zasadnicze punkty zwrotne w tradycji empiryzmu w ujęciu W. V. O. Quine'a.
Tradycja racjonalizmu jako tradycja rekonstrukcji wiedzy naukowej i metod badawczych.
Opozycja naturalizm - antynaturalizm w metodologii nauk społecznych (informacje wstępne).
Nauki empiryczne a nauki laboratoryjne.
A. Zakres przedmiotowy metodologii nauk:
Metodologia nauk zajmuje się badaniem wytworów wiedzy naukowej oraz metod badawczych stosowanych w nauce.
Ustalenia metodologii odnoszą się do całej nauki (metodologia ogólna) lub do poszczególnych grup nauk (nauki formalne, nauki przyrodnicze, nauki empiryczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki laboratoryjne, itp.) Wyszczególnione grupy nauk nie muszą być rozłączne .
Metodologia nauk nie analizuje procedur badawczych specyficznych dla poszczególnych dyscyplin naukowych - mówi się o metodologii fizyki, metodologii socjologii, to chodzi o metodykę .
Zasadniczo nie zajmiemy się naukami formalnymi - matematyki i logiki - w dużej mierze metody badawcze były analizowane na zajęciach z logiki /np. pojęcie dowodu, teorii pierwszego rzędu, itp./.
/Logika to jedno z narzędzi metodologii/.
Podstawowa para pojęć rozważana w kontekście analizy wiedzy, to: . Pierwszy człon tej pary oznacza czynność (czynności), a drugi - wytwory tych czynności, czyli wiedzę.
Rozważa się zatem parę . /Uwaga: poznawanie nie musi zakończyć się poznaniem, czyli wiedzą/.
Zagadnieniem poznawania jest w głównej mierze przedmiotem psychologii poznania, a współcześnie kognitywistyki.
Metodologia zajmuje się przede wszystkim wytworami poznania naukowego i zobiektywizowanymi procedurami ich otrzymywania oraz stosowania.
B. Pojęcie „wiedza naukowa” z punktu widzenia klasycznej definicji wiedzy.
W klasycznej teorii wiedzy rozpatruje się zdanie:
S wie, że A
Funktor ...wie, że... to funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu nazwowego (S) i jednego argumentu zdaniowego (A). Jest to funktor intensjonalny. Dokładnie - ekstensjonalny ze względu na S i intensjonalny ze względu na A. Jego własności bada logika epistemiczna.
/Argument nazwowy - S; argument zdaniowy - A/.
- np. Jan Kowalski uważa, że Lima jest stolicą Peru.
Klasyczna koncepcja wiedzy: S wie, że A wtw: a) A jest prawdziwe
b) S jest przekonany, że A

(…)

… naukowej. Wyróżnił pięc punktów zwrotnych w tradycji empiryzmu:
Od idei do słów /idee w sensie empiryzmu, Locke - znaczenie słowa to wyobrażenie jakiegoś przedmiotu/;
Od słów do zdań /XVIII Jeremy Bentham; całe zdanie staje się jednostką sensu/;
Od zdań do teorii //XVIII/XIXw - Lat '90 XX wieku/ konwencjonalizm; Pierre Duhem/;
Od teorii do systemu wiedzy /monizm metodologiczny/ /by Quine; wszystkie zdania…
… racjonalizmu - jako tradycja rekonstrukcji wiedzy naukowej. Logika, teoria mnogości i rachunek prawdopodobieństwa jako najważniejsze narzędzia badawcze metodologii:
Badania naukowe są uznawane za działania racjonalne, tzn. nastawione na realizację określonego celu. Zgodnie z klasycznym modelem wiedzy jest to uzyskanie wiedzy wartościowej poznawczo - prawdziwej. Zgodnie z ujęciem instrumentalnym jest to skonstruowanie praw i teorii adekwatnych empirycznie, które są instrumentalnie skuteczne.
Narzędzia stosowane w analizie metodologicznej wytworów badań naukowych to logika, teoria mnogości i rachunek prawdopodobieństwa. Są one wykorzystywane w celu logicznej rekonstrukcji wytworów wiedzy naukowej oraz charakterystyki procedur badawczych, zwłaszcza uzasadniania praw i teorii naukowych.
F. Wstępna charakterystyka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz