Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki - strona 1 Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki - strona 2 Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 - 27.02.09 LITERATURA:
Babbie „Podstawy badań społecznych”, PWN Warszawa 2008;
H. H. - Kruger „Metody badań w pedagogice” Pedagogika GWP, Gdańsk 2007;
Ch. Frankfort - Nachmias i D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych“ Zysk i S-ka, Poznań 2001;
W. Goriszowski „Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych” WSP TWP, Warszawa 2006;
A. Grobler „Metodologia nauk” Aureus - Wyd. Znak, Kraków 2008;
M. Heller „Filozofia Nauki - wprowadzenie”. Wyd. Petrus, Kraków 2009;
Z. Ziembiński „Logika praktyczna” PWN, Warszawa 1996;
American Educational Research Association
National Council on Measurementin Education
American Psychological Association
“ Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice”, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007;
M. Heller - nauka wiąże się z ciekawością świata;
4 rodzaje rozumienia nauki:
szeroko pojęte poznanie lub poznawanie czegoś (odkrywcze lub nieodkrywcze);
rozumienie nauki jako samej działalności badawczej;
rozumienie nauki jako wytworu (subiektywne - nieodkrywcze, obiektywne - odkrywcze);
rozumienie nauki jako ponadnarodowej instytucji (świat nauki - naukowcy, instytucje, styl życia, czasopisma naukowe);
Koncepcja nauki główna - koncepcja racjonalistyczna nauki; nauka pojmowana czynnościowo to zestaw czynności poznawczych zmierzających w sposób metodyczny do osiągnięcia wiedzy o czymś;
nauka jako wytwór - to uporządkowany zbiór zadań zawierających wiedze intersubiektywnie (miedzy podmiotowo) komunikowalną oraz sprawdzalną;
nauka pojęta socjologicznie - dział kultury, określona działalność społeczna wraz z uprawiającymi oraz korzystającymi z niej osobami lub instytucjami;
METODOLOGIA - nauka o metodach, metodologia maksymalnie ogólna dotyczy metod wszelkiego działania, jej celem jest sformułowanie metod działania sprawnego 9skuteczne, wydajne).
Zakres pojmowania metody:
prakseologia - metodologia maksymalnie ogólna;
ogólna metodologia nauk - metody wspólne dla wszystkich nauk, definiowanie, podział;
metodologia poszczególnych typów nauk np. nauk społecznych, historycznych, medycznych;
metodologia poszczególnych nauk np. metodologia fizyki, matematyki, biologii;
3 podstawowe ujęcia metod zależnie od tego w jakim aspekcie są metody badane:
ujecie logiczne - formalna strona metod;
ujęcie epistemologiczne (ogólna nauka poznania) - metody są badane pod względem wartości i wiedzy uzyskanej dzięki nim;
ujęcie prakseologiczne - skupia się na skuteczności i wydajności badań (aspekty polityczne lub ekonomiczne);


(…)

…; Grupa eksperymentalna oraz kontrolna - kontrolna to ta grupa, na którą bodźcem się nie wpływa; Potrzeba stosowania grupy kontrolnej stała się istotna, (efekt .. ..)
Stosowanie metody kontrolnej najbardziej potrzebne w medycynie;
Idealnie jest gdy badacz nie wie, która grupa jest grupą kontrolną, a która jest grupą eksperymentalną. Gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo poprawnej interpretacji wyników…
… zidentyfikowania autorów wypowiedzi; badania metodą wywiadu na pewno nie są anonimowe, przykładem badań anonimowych jest ankieta pocztowa; dlaczego rezygnujemy z anonimowości - gdyż jest ona w konflikcie z badaczem, dlatego że badacz chce wiedzieć kto odpowiada na pytania; poufność - projekt badawczy gwarantuje poufność gdy badacz może zidentyfikować autora wypowiedzi ale jednocześnie obiecuje nie ujawniać…
… do sprawdzania hipotez, nadaje się do badania interakcji w małej grupie, dokonywane w normalnych warunkach społecznych, eksperyment klasyczny - najczęściej stosowany w naukach społecznych i przyrodniczych, glówne wyznaczniki - zmienne zależne, pretest oraz posttest, oraz grupa eksperymentalna i kontrolna. Zmienne zależne oraz niezależne, zmienna zależna przyjmuje rolę bodźca eksperymentalnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz