Grupa eksperymentalna

Eksperyment

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2030

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. Zatem wyróżnia się 3 pary elementów składowych do realizacji badań...

Eksperyment jako metoda badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1750

w grupach eksperymentalnej i kontrolnej. Zatem wyróżnia się 3 pary elementów składowych do realizacji badań...

Eksperyment - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

do generatora prądu. 67% nie uległo autorytetowi. Populacja (zbiór ludzi) ULACJA Grupa kontrolna Grupa...

Aktywność- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2464

dla porównania, grupę eksperymentalną i kontrolną. W badaniu wykorzystała następujące narzędzia:” arkusz...

Metody w Socjologii 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jerzy Przybyszewski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Obserwacja Badania historyczne 11 Bodźce zewnętrzne Bodziec Grupa eksperymentalna Grupa robocza 12 Bodźce...

Eksp. Langer, Rodin.

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia empityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2184

- pozytywną zmianę w grupie eksperymentalnej stwierdzono u 93% osób badanych (w grupie kontrolnej poprawa...

Plany badawcze i eksperymenty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2303

się z dwóch porównywalnych grup : grupy eksperymentalnej i kontrolnej; różnią się tym, że grupa...