eksperyment jako metoda badań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
eksperyment jako metoda badań - strona 1 eksperyment jako metoda badań - strona 2 eksperyment jako metoda badań - strona 3

Fragment notatki:


EKSPERYMENT 14.11
Uwagi wstępne: wszyscy eksperymentujemy
Eksperyment naukowy jest formą obserwacji stosowaną także w naukach społecznych, szczególnie popularny w psychologii i psychologii społecznej. Wymaga najogólniej dwóch rzeczy:
- podjęcia działania
- obserwowania skutków tego działania.
Zastosowanie:
Najbardziej sensowne: stosowanie MODELU EKSPERYMENTALNEGO w projektach wymagających relatywnie ograniczonych i dobrze zdefiniowanych. Eksperyment laboratoryjny - klasyczny Mierzy wpływ bodźca eksperymentalnego (czyli zmiennej niezależnej) na zmienną zależną poprzez pretest i posttest, przeprowadzanych w grupach eksperymentalnej i kontrolnej.
Zatem wyróżnia się 3 pary elementów składowych do realizacji badań eksperymentalnych:
zmienna niezależna i zależna;
pretest i posttest;
grupa eksperymentalna i kontrolna.
Ad. A . Istotą eksperymentu jest zmierzenie wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną . Zwykle zmienna niezależna przyjmuje formę bodźca eksperymentalnego, który albo występuje, albo nie (czyli: ma charakter zmiennej dychotomicznej). W schemacie klasycznym porównujemy sytuację, - w której oddziałuje bodziec (zaprojektowany przez eksperymentatora/badacza), - z sytuacją, w której takiego bodźca brak.
Zwykle zmienna niezależna przyjmuje formę bodźca eksperymentalnego, który albo występuje albo nie (czyli ma charakter zmiennej dychotomicznej).
Zmienne musimy ZDEFINIOWAĆ OPERACYJNIE przed rozpoczęciem eksperymentu (czyli określić - po czym poznamy, że bodziec zadziałał i zmienna zależna przyjęła inna wartość niż przed eksperymentem).
W tym celu najlepiej jest wcześniej zgromadzić zróżnicowane obserwacje w trakcie zbierania danych (np. przez sondaż, obserwację uczestniczącą etc.) a podczas dalszych analiz określić najbardziej użyteczne definicje operacyjne tych zmiennych. Ad. B .
W schemacie eksperymentalnym:
najpierw przeprowadza się pomiar zmiennej zależnej ( pretest )
poddaje uczestników wpływowi bodźca, czyli zmiennej niezależnej
ponownie mierzy się zmienną zależną ( posttest )
Odnotowana różnica między pierwszym a ostatnim pomiarem zmiennej zależnej jest przypisywana wpływowi zmiennej niezależnej. Ad. C .
Obserwujemy nie tylko grupę eksperymentalną , na którą oddziałuje się bodźcem, ale również i na grupę kontrolną , na którą bodźcem się nie oddziałuje (albo tylko bodźcem neutralnym).
W ten sposób (prowadząc pretest i posttest w obydwu grupach) wykrywamy ew. wpływ samego eksperymentu (a nie bodźca).

(…)

… nie zmienili swojej postawy.
- Sam fakt badania może zmienić badany przedmiot.
-> próba rozwiązania tego problemu: np. wprowadzenie schematu na grupie kontrolnej. METODY UZYSKIWANIA PORÓWNYWALNOŚCI GRUP EKSP. I KONTROLNEJ:
- dobór losowy - nie są szczególnie reprezentatywne
- randomizacja(„ulosowienie”) po wyborze osób do badań w jakikolwiek sposób można je następnie losowo przydzielić do grupy E lub K…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz