Badania społeczne w praktyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5761
Wyświetleń: 8540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania społeczne w praktyce  - strona 1 Badania społeczne w praktyce  - strona 2 Badania społeczne w praktyce  - strona 3

Fragment notatki:


Babbie w pigułce. E. Babbie Badania spoleczne w praktyce (rozdziały: 2,4,5,6,7,8,10,12 , brakuje 18 i 19) by Maryla ROZDZIAŁ 2 PARADYGMATY, TEORIA I BADANIA SPOŁECZNE PARADYGMAT. Układ odniesienia.
Model.
Punkt widzenia.
Sposób patrzenia.
Leży u podstaw teorii.
Ukryte / oczywiste.
Tak już po prostu jest.
Paradygmat naukowy teoria względności Einsteina / kopernikańska koncepcja Ziemi.
Stawiają opór zmianom.
Postęp zastąpienie jednego paradygmatu innym.
Rzadko odrzucane w całości.
Ani prawdziwe ani fałszywe.
Mniej lub bardziej użyteczne.
Nadaje kształt obserwacji.
Pomagają określić, które pojęcia są ważne.
Paradygmaty : 1. Pozytywistyczny. / 2. Darwinizmu. / 3. Konfliktu. / 4. Symbolicznego interakcjonizmu. / 5. Funkcjonalizmu. / 6. Feministyczne.
Wczesny pozytywizm August Comte. Społeczeństwo można badać naukowo.
3 stadia rozwoju historii: teologiczne, metafizyczne, pozytywne (TMP).
Pozytywizm naukowe podejście.
Darwinizm społeczny Herbert Spencer .
Karol Darwin 1858r. O powstawaniu gatunków przetrwają jednostki najlepiej przystosowane społeczeństwo staje się coraz lepsze pogląd nie uzyskał powszechnej akceptacji.
Paradygmat konfliktu Karol Marks. Zachowania proces, w którym stale dochodzi do konfliktu.
Próby narzucenia i uniknięcia dominacji.
Okazał się twórczy.
Georg Simmel konflikty na małą skalę.
Koncentruje się na walce płci.
Symboliczny interakcjonizm Georg Simmel / C.H. Cooley / G.H. Mead. Skala „mikro” w odróżnieniu do Marksa i Spencera.
Badania interakcji między jednostkami.
Badania diad i triad.
„Sieć wewnątrzgrupowych powiązań”.
C.H. Cooley „grupa pierwotna” = rodzina, przyjaciele jaźń odzwierciedlona.
G. H. Mead „przyjmowanie postaw innych” uogólniony inny użycie języka w komunikacji.
Etnometodologia H. Garfinke l. Koncentruje się na sposobach, jakich używają ludzie, by zrozumieć życie społeczne w procesie jego przeżywania, tak, jakby każdy był badaczem.
Ludzie tworzą swoje rzeczywistości.
Ludzie próbują zrozumieć życie.
„Metodologia ludowa”.
Funkcjonalizm struktu ralny Comte / Spencer. „teoria systemów społecznych”.
Społeczeństwo = organizm składający się z funkcjonujących części.
Społeczeństwo poszukuje funkcji.
Kryminaliści - zapewnienie pracy policji.
Paradygmaty feministyczne J. Lever / M.F. Belenky.

(…)

….
Są sztuczne i prowadzą do artefaktów.
ROZDZIAŁ NR 10 JAKOŚCIOWE BADANIA TERENOWE
Badania terenowe w większości przynoszą dane jakościowe: obserwacje, których nie można łatwo sprowadzić do liczb.
Ważne jest, aby dawały całościową perspektywę.
Są odpowiednie do poznawania tych postaw i zachowań, które najlepiej można zrozumieć w ich naturalnym otoczeniu.
Nadają się do badania procesów dziejących się w czasie.
Można je np. zastosować podczas przesłuchań publicznych.
Elementy życia społecznego nadające się pod badania terenowe J.J. Loflandowie Działania zwyczajowe.
Epizody.
Spotkania.
Role.
Związki.
Grupy.
Organizacje.
Miejsca zamieszkania.
Światy społeczne.
Style życia lub struktury.
Kwestia odpowiedzialności za sprawy publiczne nie jest w normalnym stanie rzeczy akceptowana - np. gdy widząc przewrócony śmietnik…
… z nimi rozmowy.
Bardzo często zadajemy pytania, które wypaczają odpowiedzi.
Mile widziana jest umiejętność słuchania, myślenia i mówienia jednocześnie.
Nie można być całkowicie pasywnym odbiorcą.
Potrzebna jest umiejętność ukierunkowywania przebiegu rozmowy.
Wypowiedzi trzeba przetwarzać tak, aby wrócić do kierunku rozmowy, właściwego dla naszych celów.
Trzeba pamiętać, że badanie terenowe NIE jest zwykłą…
… do statystycznych opisów wielkich populacji.
Trafność badania terenowe mają większą trafność w porównaniu z sondażami i eksperymentami.
Rzetelność z nią badania terenowe mogą mieć problem.
ROZDZIAŁ NR 12 BADANIA EWALUACYJNE
Badania ewaluacyjne (inaczej- ewaluacja programu) odnoszą się do celu badań niż użycia konkretnej metody. Celem jest ocena wpływu działań społecznych, jak metody nauczania…

---------------------
wielkość próby
Proporcja losowania stosunek liczby elementów wylosowanych do liczebności całej populacji.
Proporcja losowania = wielkość próby
-------------------
wielkość populacji
Dobór ten jest dokładniejszy niż prosty dobór losowy.
Dobór warstwowy daje możliwość modyfikacji użycia poprzednich dwóch. Pozwala na zwiększenie reprezentatywności poprzez obniżenie możliwego błędu.
Badacz gwarantuje…
…. Eksperymenty jego dotyczące przeprowadzali: Rosenthal i Jacobson. Ich badania na uczniach szkoły w West Coast pokazały, że poprawa wyniknęła u tych uczniów, od których tego oczekiwano - bo poświęcano im więcej uwagi (podobieństwo do eksperymentu Hawthrone). Jest to często określane mianem teorii oczekiwań. Oczekiwania jednostki dominującej wpływają na zachowanie osób podległych. Badacze Foschi, Warriner…
… nie jest ważne, trzeba tylko zdecydować, co badamy.
BŁĄD nr 1 : Błąd ekologiczny dot. czegoś większego niż jednostki, to założenie, że to, czego się dowiadujemy o jednostce zbiorowej mówi nam coś o elementach, z których się składa / tutaj wyciągamy wnioski o jednostkach na podstawie obserwacji grup / niebezpieczeństwo - wnioskowanie bez faktycznej obserwacji jednostek.
BŁĄD nr 2 : Redukcjonizm wyjaśnienie zjawisk za pomocą wąskiego zbioru pojęć / np. redukcjonizm ekonomiczny, psychologiczny / on sugeruje, że pewne zmienne są istotniejsze od drugich.
Wymiar czasowy czas wpływa na wyniki badań (niebywałe) / wyróżniono:
Badania przekrojowe - badania grup wiekowych obserwacja np. przekroju populacji w jednym punkcie w czasie (np. Amerykański Spis Powszechny).
Robimy „zdjęcia” różnych zjawisk np. uprzedzeń…
…, jak ktoś nam np. umrze.
Porównując dynamiczne mają przewagę nad przekrojowymi, jednak przewaga ta jest osiągana nakładami czasowymi i finansowymi.
Proces badawczy
Zainteresowania Idea Teoria
Konceptualizacja Wybór metody Populacja i dobór próby
Operacjonalizacja
Obserwacje
Przetwarzanie danych
Analiza
Zastosowanie
ZIT
KWP
OPAZ
Konceptualizacja trzeba wyjaśnić, co rozumiemy poprzez określone pojęcia, np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz