Metody doboru próbki badawczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody doboru próbki badawczej - strona 1

Fragment notatki:

METODY DOBORU PRÓBKI BADAWCZEJ -Próbka badawcza- pobrany z populacji zbiór obiekt objętych badaniem
-Losowanie- metoda doboru badanych z populacji zapewniająca wszystkim elementom populacji jednakową szansę dostania się do próbki
- Metody doboru próbki:
1. dobór losowy( można oszacować błąd)
Losowanie grupowe- dobieranie grup do próbki ( wewnętrzne zróżnicowanie grupy i zewnętrzne podobieństwo grup); wykorzystywane do uogólnienia wyników na populację
Losowanie indywidualne systemowe- dobieranie elementów w populacji w oparciu o wcześniej ustalony stały algorytm odstępu losowania( stała wielokrotność wyznacza numery obiektów do próbki, np. co czwarty obiekt na liście) , lista elementów tworzona losowo
Losowanie indywidualne nieograniczone- dobieranie elementów populacji do próbki za pomocą liczb losowych
Warstwowe - wydzielenie warstw ze względu na ostre kryterium warstw, liczebność warstw jest znana, Obiekty mogą być losowane do poszczególnych warstw proporcjonalnie lub nieproporcjonalnie;
Wielostopniowe- połączenie trzech poprzednich
Losowanie warstw
Losowanie z nich grup
Losowanie z grup poszczególnych jednostek
2. dobór nielosowy ( w tym losowaniu nie można oszacować błędu)
Teoretyczny- włączenie do próby elementów na podstawie teorii , ram pojęciowych
Celowy- dobór elementów spełniających kryterium zawarte w pytaniu badawczym, weryfikacja teorii
Kwotowy- brak losowości próbki za to proporcjonalny udział poszczególnych elementów populacji.
-Losowanie nie oznacza że próbka będzie reprezentatywna dla danego badania; losowanie pozwala zminimalizować i oszacować błąd próbkowania.
- Próbka jest reprezentatywna gdy pod jakimś względem jest podana do populacji
- Populacja jest skończona gdy elementy wyodrębnione są ze względu na dane kryterium, liczebność jest znana; populacja jest też nieskończona- gdy jej liczebność nie jest znana
- Można uogólnić wnioski tez przez powtarzalność wyników w wielu badaniach, np. program SMA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz