Metody i techniki badawcze w socjologii

note /search

Techniki badawcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3514

Jezin - pokój 116 ., dyżury : środa 11-11:45, piątek 11-11:45. Forma zaliczenia : egzamin z wykładu + projekt badawczy. Egzamin pisemny jak zwykle 28 - konferencja o kulturze popularnej - może nie być zajęć. Lektury : Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Roz. 2 4 5 6 7 8 10 12...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 6622
Wyświetleń: 9401

Babbie w pigułce. E. Babbie Badania spoleczne w praktyce (rozdziały: 2,4,5,6,7,8,10,12 , brakuje 18 i 19) by Maryla ROZDZIAŁ 2 PARADYGMATY, TEORIA I BADANIA SPOŁECZNE PARADYGMAT. Układ odniesienia. Model. Punkt widzenia. Sposób patrzenia. Leży u podstaw teorii. Ukryte / oczywiste. Tak już p...

Plany badawcze i eksperymenty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3024

Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych” * rozdz.5-Plany badawcze: eksperymenty -Rozdział ten jest poświęcony problematyce planów eksperymentalnych, sposobom wykorzystywania wyników badań eksperymentalnych oraz zagadnieniu ich trafności ; - Plan badawczy to program zgodnie z którym badac...

Prowadzenie badań ilościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

Silverman D. Prowadzenie badań jakościowych r.6 Wybór tematu Za wyraźnym określeniem tematu badawczego przemawiają względy zarówno praktyczne jak i społeczne. Zdecydowane określenie przedmiotu zainteresowań ukierunkowywuje badanie. Funkcje ...

Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 8141

EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH Etapy procesu badawczego a teoria Proces badawczy - to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy Etapy : problem badawczy hipotezy plan badawczy pomiar zbieranie danych analiza danych uogólnianie (generalizacja)...

Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 4284

Frankfort-Nachmias C. Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. Wvd. Zysk i S-ka Nachmias D - ROZDZIAŁ 5 Metody badawcze w naukach społecznych -Poznań 2001 Rozdział 5 Plany badawcze : eksperymenty PLAN BADAWCZY TO - program , zgodnie z którym badacz zbiera , analizuje ora...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

Metody i techniki badawcze Podstawowe zagadnienia. Teoria w nauce. Teorie naukowe - uznaje, że świat wykazuje pewne prawidłowości, pewne procesy. Procesy te ukazuje inne wydarzenie. Żeby opisać świat tworzymy teorie - wyjaśnienie czegoś. Teoria winna być formułowana w sposób abstrakcyjny. Teori...

Metody badawcze w socjologii - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1932

Paradygmat model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp. Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 - zm. 1996), w jego głośnej książce „Struktura rewo...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 3192
Wyświetleń: 10934

E.Babbie Badania społeczne w praktyce, Rozdział 11, Badania niereaktywne s 341 - 353 Badania niereaktywne - metody badania zachowań społecznych, nie wpływających na te zachowania, mierniki niereaktywne mogą być zarówno jakościowe jak i ilościowe. 3 metody badań niereaktywnych: analiza treści anali...

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3360

in. zagadnienia takie jak: replikacja, indukcja, zasada świadomej zgody, jednostka analizy, anonimowość, hipoteza zerowa, błąd indywidualizmu, precyzja, skala Guttmana, analiza pytań, obserwacja, grupa eksperymentalna, randomizacja, s...