Metody i techniki badawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki badawcze - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: replikacja, indukcja, zasada świadomej zgody, jednostka analizy, anonimowość, hipoteza zerowa, błąd indywidualizmu, precyzja, skala Guttmana, analiza pytań, obserwacja, grupa eksperymentalna, randomizacja, socjometria, analiza graficzna oraz wiele więcej zagadnień dotyczących danego tematu.


(…)

…, z określoną wielkością, dla wyników badania przeprowadzonego na próbie losowej; Poziom ufności-prawdopodobieństwo, z jaką wartość zmiennej znajduje się w przedziale ufności, jest 1 z element. decydujących o wielkości próby; Operat losowania-lista lub quasi-lista członków populacji, z której losuje się próbę; Dobór losowy prosty-metoda doboru próby badanej, do której osoby lub inne jednostki, wybierane…
… się na terenie gminy (oraz zamieszkujące je osoby) lub mieszkania na terenie wylosowanych osiedli. PPS=dobór proporcjonalny do wielkości-losowanie jednostek w taki sposób, aby ich liczebność w próbie była wprost proporcjonalna do udziału tych jednostek w całej badanej populacji; Ważenie-procedura obliczeniowa, której głównym celem jest skorygowanie próby badanej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu…
… jest zwykle płeć, wiek i miejsce zamieszkania badanych osób; dobór celowy-arbitralny: dobranie próby na podst. własnej wiedzy o badanej populacji i o celach badań; Informatorzy-np. współpraca z członkami danej grupy (gang), by lepiej ją zrozumieć, informator może wypowiadać się o grupie jako takiej, nie jest respondentem - nie podaje info o samym sobie, zazwyczaj dobiera się informatorów typowych dla danej…
… mają takie same szanse, że zostaną wybrani do tej próby; Element-jednostka, o której zbiera się info i ona dostarcza też podstaw do analiz, często elementy i jednost. analizy są te same, chociaż elemet odnosi się do doboru próby, a jedn. analizy do analizy danych; Populacja-określony teoretycznie zbiór elementów badania; Populacja badana-zbiór elem., z którego pobiera się faktycznie próbę; Losowanie-w losow…
… są z operatu losowania, za pomocą określonej techniki losowania i zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa Dobór systematyczny-polega na losowaniu co n-tej jednostki z operatu losowego Interwał losowania-standard. odległość między element. dobieranymi do próby w operacie losow. Proporcja losowania-stosunek liczby elementów wylosowanych do liczebności całej populacji; Warstwowanie-grupowanie członków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz