Zagadnienia z planowania eksperymentów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z planowania eksperymentów - strona 1 Zagadnienia z planowania eksperymentów - strona 2 Zagadnienia z planowania eksperymentów - strona 3

Fragment notatki:


Zmienna losowa
Zmienna zależna
Zmienna niezależna Zmienna towarzysząca
Skale pomiarowe Ilościowe skale pomiarowa
Jakościowe skale pomiarowa
Skala dychotomiczna Skala nominalna
Skala porządkowa
Skala przedziałowa Skala ilorazowa
Eksperyment Układ doświadczenia
Matematyczny a statystyczny model eksperymentu
Czynnik eksperymentu Błąd eksperymentu Czułość eksperymentu
Dokładność eksperymentu Element eksperymentu Zabieg (grupa eksperymentalna) Elementy homologiczne Grupa eksperymentalna (zabieg) Podgrupa eksperymentalna Replikacja Populacja statystyczna Populacja próbna (próba)
Próba losowa
Próba reprezentatywna
Element populacji
Hipotezy weryfikowane przy pomocy analizy wariancji układzie jednoczynnikowym Hipotezy weryfikowane przy pomocy analizy wariancji układzie wieloczynnikowym z jednym elementem w podgrupie Hipotezy weryfikowane przy pomocy analizy wariancji układzie wieloczynnikowym z wieloma elementami w podgrupie
Interakcja w eksperymentach wieloczynnikowych
Interakcja w kwadracie łacińskim
Zmienność ogólna - Zmienność międzygrupowa Zmienność wewnątrzgrupowa Model efektów stałych, Model efektów losowych, Model mieszany (w układach wieloczynnikowych). Model liniowy analizy wariancji: Czynniki stałe
Czynnik losowe
Model stały analizy wariancji:
Model losowy analizy wariancji:
Sumy kwadratów odchyleń
Liczba stopni swobody
Średni kwadrat odchyleń (wariancje)
F empiryczne
Wyliczony poziom istotności
Analiza kontrastów i związane z nią testy Testy oparte na tzw. studentyzowanym rozstępie
Wnioskowanie na podstawie przedziałów ufności Testy wielokrotnych porównań parami
Test Tukey'a
Test Scheffe'a
Test Bonferroniego
Test Dunnett'a
Test S-N-K (Newmana-Kuelsa)
Test Dunkana
Test NIR (najmniejszych istotnych różnic)
Analiza kontrastów Porównania a priori i a posteriori.
Porównania post hoc (a posteriori) Kontrasty
Zasady tworzenia kontrastów
Zapis porównań w analizie kontrastów
Wielomiany ortogonalne w analizie trendu Trend
Wielomiany ortogonalne w analizie trendu Porównania ortogonalne w analizie trendu
Wielomiany ortogonalne w analizie trendu Trend liniowy


(…)

… Zasada randomizacji (założenia analizy wariancji)
Rozkład normalny zmiennej zależnej (założenia analizy wariancji)
Jednorodność wariancji (założenia analizy wariancji)
Niezależność pomiarów zmiennej zależnej (założenia analizy wariancji)
Addytywność modelu (założenia analizy wariancji)
Model addytywny
Model multiplikatywny
Kwadraty łacińskie ortogonalne
Randomizacja w kwadracie łacińskim
Działanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz