Planowanie eksperymentów

note /search

Anova duczynnikowa z dwoma elementami w podgrupie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

Lista 4 H0(1):  Czynnik ilość fitazy nie wpływa na masy kurcząt powodując różnice w  średnich wewnątrz grup.  H1(1) : Ilość fitazy wpływa na masy kurcząt i wywołuje istotne różnice w średnich.  H0(2):  Czynnik fosforany nie wywołuje różnic pomiędzy średnimi masami kurcząt  w grupach.  H1(2):  Fos...

Sprawozdanie z anovy trzyczynnikowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Raport z ćwiczeń: 03-12-2012 Zad.1 H0: Średni dobowy przyrost masy ciała kaczek w grupach doświadczalnych jest taka sam, niezależenie  od płci. H0: Średni dobowy przyrost masy ciała kaczek w grupach doświadczalnych jest taka sam, niezależenie  od lini  produkcyjnych. H0: Średni dobowy przyrost ma...

Sprawozdanie 2 - anova jednocznynnikowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

SPRAWOZDANIE  zad. Procent nieśności kur w zależności od długości dnia świetlnego  H0- Długość dnia świetlnego nie wpływa na nieśność kur  H1- Długość dnia świetlnego ma wpływ na nieśność kur      0,02 0,05 -odrzucamy H0.        grupy        I ...

Analiza jednoczynnikowa - eksperyment

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1960

Lista 2 Zad 1 H0: Długość dnia nie ma wpływu na średnią procent nieśności kur w grupach  H1: Długość dnia ma wpływ na średni procent nieśności kur w grupach Wyniki jednowymiarowe dla każdej ZZ (Arkusz106) 

Anova dwuczynnikowa z jednym elementem w podgrupie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

Lista 3 H0(1):  Nie występują różnice w zawartości białka pomiędzy średnimi w grupach  związane z działaniem czynnika pierwszego – okresów wegetacji.  H1(1):  Czynnik – okresy wegetacji swoim działaniem wywołał różnice istotne w  zawarto...

Anova trzyczynnikowa - planowanie eksperymentów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

Lista 6 Zadanie 1 H0: Rodzaj linii produkcyjnej nie ma wpływu na dobowy przyrost kaczek i kaczorów.   H1: Rodzaj linii produkcyjnej ma wpływ na dobowy przyrost kaczek i kaczorów.   H0: Płeć zwierzęcia nie ma wpływu na dobowy przyrost kaczek i kaczorów.   H1: Płeć zwierzęcia ma wpływ na dobowy prz...

Kwadrat łaciński - planowanie eksperymentów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

Lista 7 H0: Rodzaj kurcząt nie ma wpływu na strawność tłuszczu surowego. H1: Rodzaj kurcząt ma wpływu na strawność tłuszczu surowego.  H0: Rodzaj okresu nie ma wpływu na strawność tłuszczu surowego. H1: Rodzaj okresu ma wpływu na strawność tłuszczu surowego.  H0: Rodzaj dodatku nie ma wpływu na s...

Układ hierachiczny - planowanie ekperymentów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Lista 8 H0: Numer matki kury nie ma wpływu na wiek (w dniach) osiągnięcia dojrzałości płuciowej córek.  H1: Numer matki kury ma wpływ na wiek (w dniach) osiągnięcia dojrzałości płuciowej córek.  H0: Numer ojca kury nie ma wpływu na wiek (w dniach) osiągnięcia dojrzałości płuciowej córek.  H1: Num...

Procedury w programie Statistica

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1603

Lista 1 Statystki podstawowe,  wpisanie danych następnie klikamy na statystyki opisowe i podsumowanie Lista 2 anova jednoczynnikowa wpisanie danych następnie klikamy anova- jednoczynnikowa- zmienne-kody  czynników Lista 3 anova dwuczynnikowa z jednym elementem w grupie,  wpisanie danych następnie...

Zagadnienia z planowania eksperymentów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie eksperymentów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799

Zmienna losowa Zmienna zależna Zmienna niezależna Zmienna towarzysząca Skale pomiarowe Ilościowe skale pomiarowa Jakościowe skale pomiarowa Skala dychotomiczna Skala nominalna Skala porządkowa Skala przedziałowa Skala ilorazowa E...