Losowość i liczby losowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Losowość i liczby losowe - strona 1 Losowość i liczby losowe - strona 2 Losowość i liczby losowe - strona 3

Fragment notatki:

LOSOWOŚC I LICZBY LOSOWE Ciąg liczb losowych - to ciąg, który nie może być określony żadnym ustalonym wzorcem. Ciąg binarny(dwójkowy) - np. rzut monetą, wybór kul dwóch rodzajów
Do skonstruowania poprawnego ciągu liczb losowych wykorzystuje się procedury deterministyczne (!) tzw. Generatory liczb losowych (pseudolosowych)
Losowanie proste niezależne (Simple random sampling)
Każda jednostka populacji ma jednakowe prawdopodobieństwo dostania się do próby (losowanie niezależne)
Ograniczenie schematu losowania:
-wysoki koszt operatu losowania (sampling frame)
-wysoki koszt zbierania danych, gdy wylosowane jednostki są rozproszone w terenie
-mniejsza precyzja wnioskowania w stosunku do innych schematów, zwłaszcza gdy populacja jest wewnętrznie zróżnicowana. Losowanie systematyczne (systematic sampling) Etapy postępowania: Określa się internał losowania
i= liczebności populacji / wielkość próby
Losowo wybiera się jednostkę `k” z przedziału [1,i]
Kolejne jednostki wybrane do próby oddalone są od pierwszej o wielokrotności liczby i, tzn:
k, k+i, k+2i, k+3i,…, k+(ni1)i
exit pall
Jeżeli elementy populacji są uporządkowane według cech nie mających związku z badaną cechą, to losowanie systematyczne daje wyniki podobne do losowania prostego niezależnego.
W przeciwnym przypadku, losowanie systematyczne zwiększa reprezentatywność próby (z wyjątkiem sytuacji , gdy uporządkowanie danych w populacji wykazuje cykliczność) Główna zaleta : nie wymaga znajomości całego operatu losowania, (np. szacunki poparcia parti w dniu wyborów, opinie prenumeratorów czasopism) Losowanie warstwowe (stratified sampling) Jest to dwustopniowa procedura w której populację dzieli się na subpopulacje (ang. Strata) i z poszczególnych subpopulacji (warstw) losuję się w sposób propalistyczny elementy do próby.
Warstwy - wyłączające się (mutually exclusive) obejmujące wszystkie jednostki populacji (collectively exkaustive) zróżnicowane między sobą i homogeniczne wewnątrz.
Cechy warstwujące (ang. Strafification veriables) - powiązane z badaną cechą, łatwe do pomiaru i wykorzystywania, zwykle zawierające cechy demograficzne, typ konsumenta, wielkość firmy, rodzaj działalności ekonomicznej, itp.
W praktyce liczba cech warstwujących nie przewyższa 6.
Sposoby rozmieszczania (alokacji) próby w warstwach:
-równomiernie (tyle samo, z każdej warstwy) ale później trzeba stosować uwagi do wyników
-proporcjonalnie (próba automatycznie wyważona)
-alokacja J. Neymana (minimum wariancji)
-optymalne (uwzględnia koszt losowania w warstwach)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz