Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt  - strona 1 Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt  - strona 2 Metody badawcze w naukach społecznych - skrypt  - strona 3

Fragment notatki:


Frankfort-Nachmias C. Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. Wvd. Zysk i S-ka Nachmias D - ROZDZIAŁ 5
Metody badawcze w naukach społecznych -Poznań 2001
Rozdział 5 Plany badawcze : eksperymenty
PLAN BADAWCZY TO - program , zgodnie z którym badacz zbiera , analizuje oraz
interpretuje wyniki .Jest to logiczny model wnioskowania pozwalający badaczowi na
wyprowadzenie wniosków dotyczących relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy
badanymi zmiennymi . Określa on czy uzyskane wyniki można uogólnić na większą
populację albo na inne warunki badania .
Plan badawczy to rodzaj projektu kierujący badaczem na różnych etapach badania i
pomagający mu rozwiązać te właśnie problemy .
Klasyczny plan eksperymentalny składa się z dwóch , porównywalnych ze sobą grup :
grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej . Grupa eksperymentalna poddawana jest działaniu
zmiennej niezależnej , grupa kontrolna nie jest poddawana .Przyporządkowywanie osób
badanych czy to do grupy eksperymentalnej , czy do grupy kontrolnej oparte jest na doborze
losowym .Aby ocenić wpływ zmiennej stosujemy dwa rodzaje pomiarów :
-pomiar początkowy , przeprowadzany jest dla wszystkich osób badanych przed
wprowadzeniem zmiennej niezależnej w grupie eksperymentalnej ,
-pomiar końcowy , przeprowadzany jest dla wszystkich osób badanych po zadziałaniu
zmiennej niezależnej w grupie eksperymentalnej.
Klasyczny plan eksperymentalny jest najczęściej wykorzystywany w badaniach
prowadzonych w zakresie biologii i fizyki . Pozwala on zrozumieć logikę wszystkich innych
planów badawczych .
Eksperyment który nazywamy „ Pigmalionem ” , jak i „ Manhattanan Bail Project ” to
eksperymenty pozwalające sprawdzić hipotezę o zależnościach przyczynowo-skutkowych .W
praktyce stwierdzenie przyczynowości wymaga przeprowadzenie trzech niezależnych
operacji : wykazania kowariancji , wyeliminowania relacji pozornych oraz określenia
czasowego porządku występowania zjawisk .
Kowariancja oznacza , że dwa zjawiska są wzajemnie zamienne
pojęcie kowariancji wyrażane jest w postaci miar związku między zmiennymi , czyli korelacji
lub inaczej siły powiązania .
Brak związków pozornych kolejna czynność jest to stwierdzenie , że stwierdzona


(…)

… powinni tworzyć „społeczeństwa otwarte”, w których nie ma
dominującego paradygmatu. Nauka powinna być w stanie ciągłej rewolucji, krytyka istotą
działań naukowych, bo inaczej naukowcy stają się więźniami własnego paradygmatu.
Konteksty działalności naukowej:
- uzasadniania- odnosi się do działań badaczy podejmowanych wtedy, gdy próbują
oni weryfikować w sposób logiczny i empiryczny twierdzenia nauki. Metody…

centrale telefoniczne na wybranym obszarze. Następnie należy wybrać potencjalny numer
telefonu, losowo określając centralę telefoniczną i przypisać jej losowe numery mieszczące
się między 0001 a 9999. Dodatkowe numery telefonu uzyskuje się, powtarzając te dwa
kroki. W trakcie wywiadu eliminuje się nieczynne numery telefoniczne i te, które nie dają
połączenia z gospodarstwami domowymi. Zastosowanie komputerów usprawniło i ułatwiło
stosowanie metody wybierania numerów za pomocą liczb losowych. Można je bowiem
tak zaprogramować, aby wybierały losowo zarówno centrale telefoniczne jak i końcowe
numery, dzwoniły pod wybrany numer i eliminowały z listy te numery telefonów, pod
którymi przeprowadzono już wywiad, czy też te, które są nieczynne lub nie są połączeniami z
gospodarstwami domowymi.
Wywiad…
… w przybliżeniu odpowiadają danym, jakie badacz chciałby wykorzystać
w procesie testowania hipotez,
- trudności z dostępem do istniejących danych,
- problem, gdy badacz nie dysponuje wystarczającymi informacjami w jaki sposób dane
zostały zebrane
SPIS LUDNOŚCI (inaczej enumeracja populacji, pierwszy raz przeprowadzona w Stanach
Zjednoczonych w 1790 r.) - polega na zbieraniu danych demograficznych, opisujących
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz