Metody zbierania danych- wywiad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5663
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zbierania danych- wywiad - strona 1

Fragment notatki:

Wywiad Wywiad - to kierowana przez badacza rozmowa z osobą lub osobami badanymi
2 kryteria klasyfikacji wywiadów:
Stopień, w jakim badacz kieruje wywiadem
Liczba badanych uczestniczących w wywiadzie Wywiad kompletnie kierowany - to rozmowa oparta na kwestionariuszu pytań oraz odpowiedzi do wyboru, służąca do pomiaru zmiennych ilościowych. Ustalona, niezmienna struktura, brak swobodnych wypowiedzi, trzymanie się kontekstu, jednakowy dla wszystkich badanych, wyniki można zakodować w postaci liczb - wywiad standardowy, strukturalizowany Wywiad mało kierowany - to rozmowa, w której dominują wypowiedzi badanego na temat zainicjowany przez badacza Wywiad częściowo kierowany - to rozmowa, w której badacz przerywa narracje badającego, zadając mu szczegółowe pytania. Pozostaje otwarty na kontekst i swobodną opowieść osoby badanej, jednak dopuszczają także zadawanie pytań szczegółowych w trakcie. Wywiad taki jest zawsze na czymś skoncentrowany. Stąd wyróżnia się wywiady skoncentrowane na:
Problemie
Materiale Subiektywnych teoriach
Informacjach (wyw. Etnograficzny)
Wywiad skoncentrowany na problemie - jest rozmową na sformułowany przez badacza temat, w której osoba badana odpowiada swoja historię, a badacz zadaje w jej trakcie, wcześniej przygotowane szczegółowe pytania. Musi być tak prowadzony, aby osoba badana mogła swobodnie się wypowiadać, a badacz dowiedział się wszystkiego, co jest dla niego ważne.
Pytania zadawane przez badacza muszą być konkretne i koncentrować uwagę badanego na kwestiach szczegółowych, których poznanie umożliwia rozpoznanie problemu. Badacz nie oczekuje krótkich odpowiedzi, lecz odpowiedzi odsłania, jakich kontekst tego, o czym mówi osoba badana
Badacz może przerwać narrację, jeśli zbyt daleko odchodzi od głównego problemu badania
Koniec wywiadu, kiedy badacz zebrał wszystkie interesujące go dane
Wywiad skoncentrowany na subiektywnych teoriach - badanego jest rozmową mającą na celu zrekonstruowanie teorii, jaką ma badany na dany temat. O teorii subiektywnej mówi się tutaj w podobnym znaczeniu jak o teorii naukowej. Musi składać się ona z uargumentowanych, wewnętrznie spójnych twierdzeń, wyjaśniających jakiś rodzaj rzeczywistości badanego Wywiad składa się z dwóch spotkań: pierwsze to narracja badanego, dostarczająca materiału, druga to konsultacja badacza z badanymi, która prowadzi do sformułowania teorii
Trzy rodzaje pytań stawianych osobie badanej na pierwszym spotkaniu: Pytanie inicjujące (otwarte)
Pytanie konfrontujące (badacz zestawia stanowisko osoby badanej ze stanowiskiem odmiennym)


(…)

…, jego odpowiedzi na pytania, prezentując własne odczytywanie jego teorii. Ten zapis zostaje oczyszczony z nieistotnych dygresji, przykładów.
Czynności badacza:
Skoncentrowanie uwagi na osobistej teorii badanego na dany temat
Słuchanie i rejestrowanie narracji
Zadawanie pytań inicjujących, konfrontujących i sprawdzających
Spisanie narracji
Uzyskanie `autoryzacji' osoby badanej
Umożliwienie osobie badanej ułożenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz