Wywiad swobodny

Nasza ocena:

4
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad swobodny - strona 1

Fragment notatki:


Wywiad swobodny: - ma charakter rozpoznawszy, pomaga w sprecyzowaniu problemu i uporządkowaniu głównych wątków
-polega na swobodnej rozmowie ankietera z respondentem (brak ustalonej kolejności, formy, treści pytań, wszystko dostosowane do respondenta)
- język potoczny
-badacz przed wywiadem robi listę poszukiwancyh informacji, ale jest otwarty na wszystkie wiadomości
Lutyński, typologia wywiadów swobodnych według stopnia standaryzacji:
W badaniach TERENOWYCH stosuje się tylko 3 pierwsze rodzaje
1)wywiad swobodny mało ukierunkowany
-badacz dysponuje tylko ogólnym planem zagadnień
- pytania o charakterze otwartym, wymagające długiej, wielowątkowej wypowiedzi
-pytania dostosowane do respondenta, jego wiedzy, kompetencji
-rejestrujący zapis wypowiedzi
2)swobodny ukierunkowany
-badacz ma tzw „dyspozycje do wywiadu” - ogólny plan zagadnień
- pytamy o szczegóły ale pytania mają charakter otwarty
-dostosowujemy język i pytania do możłiwości respondenta
- możemy mieć potencjalne pytania ułożone, ale nie musimy z nich korzystać
-zapis uzyskanych informacji rejestreujący dokładnie lub relacjonujący je
3)swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji:
- badacz ma z góry ustaloną(standaryzowaną) liste poszukiwancyh informacji
- pytania te (badacza) mają forme zamkniętą i skończoną (uszczegółowienie informacji)
- pytania zadanwae respondentom nie są określone
-respondentowi zadaje się pytania szczegółowe, otwarte lub zamknięte
-pytania zindywidualizowane do respondenta
-zapis rejestrujący lub kategoryzujący
8 cech wywiadu swobodnego, które musimy przemyśleć przed przystąpieniem do każdego badania:
Jak dotrzeć do respondentów? Czasami trzeba skorzystać z nieformalnych kontaków lub, jeśli np. badamy dewiacje społeczne (sekty itp.) musimy wstąpić do tych organizacji i przetrwać okres próbny
Rozumienie języka i kultury respondentów
W obcych kulturach: często zawodne jest korzystanie z tłumacza, badacz powinien nauczyć się języka respondentów
U nas: trzeba zwrócić uwagę na język różnych grup społecznych (np. robotników), język profesjonalny, techniczny, zdefiniować dobrze pojęcia (np. czas wolny może znaczyć dla kogoś czas „wolny od ciężkiej pracy”, a dla kogoś innego czas w którym nie zarabia się pieniędzy
Jak przedstawimy się respondentom? Jak się ubierzemy, przedstawimy Znalezienie eksperta - stoi na czele organizacji, zna główne problemy badanej grupy, występuje w formie tłumacza żargony, kultury, zwyczajów


(…)

… respondentowi w dowiedzenia się czegoś o swojej sytuacji życiowej
Zbieranie materiałów empirycznych - notatki, nagrywanie na dyktafon itp., wszystko musi być robione nieustannie, dokładnie, często aktualizowane Płeć a przeprowadzanie wywiadów - płeć odnosi się do kontekstu kulturowego w którym odbywa się wywiad (kontekst dotyczy zwykle paternalistycznego systemu społecznego- role męskie wyraźnie oddzielone…
…. PRZEPROWADZAJĄC WYWAID SWOBONY MAMY MOŻLIWOŚĆ POWRÓCENIA DO PIERWOTNEGO ZNACZENIA TEGO SŁOWA
Wywiad narracyjny
- skłaniamy respondeta do opowiedzenia o historii swoich doświadczeń życiowych
-bardzo ważne jest otocznie
- opowieść nagrywamy
- badacz jest głównie słuchaczem, nie może przerywać, zadawać pytanań
- narracjami nazwiemy tylko te opowieści które mają wyraźnie zaznaczony, w historycznym czasie, początek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz