Metodologia badań społecznych - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4151
Wyświetleń: 9611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań społecznych - pojęcia - strona 1 Metodologia badań społecznych - pojęcia - strona 2 Metodologia badań społecznych - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

WYWIAD KOMPLETNIE KIEROWANY:
Rozmowa oparta na kwestionariuszu pyt. i odp. do wyboru;
Służy do pomiaru zmiennych ilościowych
WYWIAD CZĘŚCIOWO KIEROWANY:
Rozmowa, gdzie badacz przerywa narrację osoby i zadaje szczegółowe pytania
WYWIAD MAŁO KIEROWANY:
Rozmowa na temat zainicjowany przez badacza
WYWIAD NARRACYJNY:
Rodzaj wywiadu mało kierowanego,
Osoba opowiada swoją historię z punktu widzenia jakiegoś kryterium,
Badacz rejestruje kontekst
WYWIAD BIOGRAFICZNY:
Rozmowa na temat całego życia osoby bez naczelnego kryterium,
PYTANIA BADAWCZE WYWIADU NARRACYJNEGO:
Jak najogólniejsze
Musi być pytaniem dopełnienia
Wskazywać populację
Informować o metodzie zbierania danych
Zawierać nazwę badanej zmiennej, która stanowi kryterium uruchomienia przez osobę badana narracji,
Informować o nawiązaniu do kontekstu w trakcie badania
BADACZ W WYIADZIE NARRACYJNYM:
Dobrać osobę na podstawie jej doświadczeń których ma dotyczyć wywiad
Przedstawić osobie instrukcje wywiadu,
Sformułować pytanie wprowadzające w narracje Uważnie słuchać
Na koniec zadać pytanie umożliwiające zrozumienie narracji
NARRACYJNY GRUPOWY:
Osoby muszą być związane ta samą historią lub podobnymi doświadczeniami,
Jest to narracja grupy jako całości.
CZĘŚCIOWO KIEROWANE SA SKONCENTROWANE NA:
Problemie,
Materiale,
Subiektywnych teoriach,
Informacjach wywiadu etnograficznego
CZĘŚCIOWO KIEORWANY SKONCENTROWANY NA PROBLEMIE:
Rozmowa na temat sformułowany przez badacza
Osoba opowiada jakąś historię, a badacz w trakcie zadaje przygotowane szczegółowo pytania,
Pytania muszą być konkretne,
Badacz może przerwać, gdy osoba zbyt daleko odchodzi od omawianej historii.
CZĘŚCIOWO KIEROWANY SKONCENTROWANY NA SUBIEKTYWNYCH TEORIACH:
Rozmowa, która ma na celu zrekonstruowania teorii, jaką osoba ma na dany temat
I spotkanie to narracja osoby, która ma dostarczyć materiału,
II spotkanie to konsultacje badacza i osoby, oraz sformułowanie teorii
3 rodzaje pytań:
Inicjujące (otwarte)
Konfrontujące ( badacz zestawia stanowisko osoby ze stanowiskiem odmiennym)
Sprawdzające ( testuje teoretyczne stanowisko osoby badanej)
Między I i II spotkaniem badacz spisuje narrację osoby i odpowiedzi na pytania. prezentuje własne odczytanie jego teorii,


(…)

… krytycznych to też prowadzenie wywiadów etnograficznych.
Trudności w pracy obserwatora etnografa:
Emocjonalne zaangażowanie się w życie grupy,
Bariery komunikacyjne,
Udział w konfliktach grupowych i diadycznych
Nieświadomy wpływ na zdarzenia
Chęć ukrycia przed nim drażliwych kwestii,
Utrudnianie dostępu do informacji,
Manipulowanie nim.
ŹRÓDŁA WTÓRNE:
Zastane przez badacza zbiory danych,
Są materialnymi śladami ludzkiej działalności,
Ta metoda to również metoda przeszukiwania archiwów
Źródła te istnieją fizycznie, są testami, bo jest w nich przekaz
Przekazy źródeł wtórnych:
jawne- zmienne obserwowalne,
ukryte- zmienne nieobserwowalne (ich identyfikacja wymaga wskaźników inferencyjnych)
najpierw badacz formułuje pytanie badawcze na podstawie teorii lub praktyki edukacyjnej
to pytanie dotyczy…
… uporządkować tematycznie,
Na końcu - pyt. demograficzne
Badanie pilotażowe na próbce badanych (trzeba zweryfikować proces odpowiadania na pytania poprzez ewentualne uwagi i zbadać strukturę kwestionariusza - czas na jego wypełnienie, język, itp.)
Rodzaje pytań zamkniętych:
Pytanie z wyborem (pytanie o dane demograficzne)
Wprowadzające do pyt. właściwego
Pyt. z trójstopniową skalą szacunkową
Pyt. z ukrytą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz