Metodologia badań społecznych - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 5908
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań społecznych - test - strona 1 Metodologia badań społecznych - test - strona 2

Fragment notatki:

dwie grupy studentów biorą udział w eksperymencie w roli osób badanych. W pierwszym etapie oglądają film ze scenami przemocy kobiet nad mężczyznami. Po filmie grupa A słuch wykładu z teorii feminizmu. Grupa B słucha wykładu z teorii ewolucjonizmu. W następnej fazie zadanie wszystkich badanych polega na wypełnieniu testu polegającego na znalezieniu usprawiedliwienia dla agresywnego zachowania kobiet występujących w filmie. Odpowiedz na 6 pytań. 1. Przynależność do grupy jest zmienną: a) ustaloną b) losową 2. Wykłady przeprowadzone dla grupy A i B służyły: a) jako manipulacja eksperymentalna b) jako definicja zmiennej losowej c) jako definicja zmiennej niezależnej 3. Gdyby badacz do modelu analizy danych z tego eksperymentu wprowadził " kierunek studiów " badanych jako zmienną to byłaby to: a) zmienna zależna b) zmienna nominalna c) zmienna zakłócająca d) zmienna losowa 4. Czy pytanie badawcze: " Czy są różnice w przynależności do grupy A i B ze względu na wyniki w teście? - jest: a) poprawne b) niepoprawne 5. Czy ten eksperyment jest: a) dwuzmiennowy b) wielozmiennowy 6. Kanon jednej różnicy został zachowany dzięki: a) zmiennej losowej b) zmiennej ustalonej Druga strona testu 1. Przy pomocy tekstu mierzymy: a) poglądy b) opinie c) cechy zachowania i osobowości d) tylko cechy osobowości e)wiele zmiennych jednocześnie 2.Oto sytuacja badawcza: "Osoba badana X siedzi w sali badań i wypełnia testy, mając możliwość korzystania z książek, które są na półkach, z internetu, z pomocy innych osób badanych. Wśród osób badanych jest też badacz, który obserwuje to, co robi osoba badana X, notując wszystko uważnie, ołówkiem na specjalnym papierze-arkuszu". Pytanie: Osoba badająca, ukryta na tej sali, posługuje się: a)obserwacją etnograficzną i metodą testowania papier-ołówek; b.obserwacją ilościową i metodą testowania sytuacyjnego, c:obserwacją etnograficzną i metodą testowania sytuacyjnego; d.obserwacją ilościową i metodą testowania papier-ołówek, 3. Testy, które potencjalnie są w stanie rozwiązać wszyscy uczniowie, choć w sposób zróżnicowany, a których celem jest określenie stopnia zgodności wiedzy ucznia z programem nauczania nazywają się: a.testami różnicującymi; b.testami sytuacyjnymi, c.testami zróżnicowanego wyboru, d.testami sprawdzającymi, e.testami alternatywnymi. 4. Systemy skal szacunkowych występują: a. w arkuszu obserwacji, kwestionariuszu ankiecie,teście papier-ołówek b.w arkuszu do wywiadu grupowego,teście papier-ołówek,arkuszu wywiadu indywidualnego, c.tylko w opisie zdarzeń z obserwacji etnograficznej 5.Oto fragment danych:"Oni przez cały czas myśleli, że mogą wpłynąć na decyzje dyrektora. Jasiu mówił, że kilkakrotnie, dokładnie 5 razy w ciągu dwóch godzin, dyrektor omawiał ten temat ze związkami zawodowymi. Kiedy jednak w jego gabinecie rozpoczęła się główna dyskusja, nie miał zamiaru do tego się przyznać. Liczył na to, że o tym fakcie nie wiedzieli. Ale tak nie było. Być może dlatego odniósł taką porażkę w tej jednodniowej konfrontacji. Następnego dnia już nie pojawił się na drugim ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz