Metodologia badań społecznych

note /search

Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4837

WYKŁAD 1 - 27.02.09 LITERATURA: Babbie „Podstawy badań społecznych”, PWN Warszawa 2008; H. H. - Kruger „Metody badań w pedagogice” Pedagogika GWP, Gdańsk 2007; Ch. Frankfort - Nachmias i D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych“ Zysk i S-ka, Poznań 2001; W. Goriszowski „Podstawy metod...

Metodologia badań społecznych - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 4165
Wyświetleń: 9849

WYWIAD KOMPLETNIE KIEROWANY: Rozmowa oparta na kwestionariuszu pyt. i odp. do wyboru; Służy do pomiaru zmiennych ilościowych WYWIAD CZĘŚCIOWO KIEROWANY: Rozmowa, gdzie badacz przerywa narrację osoby i zadaje szczegółowe pytania WYWIAD MAŁO KIEROWANY: Rozmowa na temat zainicjowany przez badacz...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2583
Wyświetleń: 7147

...Nauka powstała w VI. p.n.e, prekursorem teorii nauki był Platon, który odróżnił przypuszczenie od wiedzy racjonalnej. „Nie ma miejsca na intuicję, przypuszczenie”. Arystoteles – twórca klasycznej definicji nauki. Ma to być poznanie pewne, niezmienne i ogólne. Nauka ma wyjaśniać rzecz poprzez ...

Metodologia badań społecznych - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2793
Wyświetleń: 6293

dwie grupy studentów biorą udział w eksperymencie w roli osób badanych. W pierwszym etapie oglądają film ze scenami przemocy kobiet nad mężczyznami. Po filmie grupa A słuch wykładu z teorii feminizmu. Grupa B słucha wykładu z teorii ewolucjonizmu. W następnej fazie zadanie wszystkich badanych poleg...

Metodologia badań społecznych - test - Operacjonalizacja zmiennych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 5047

1. Umieść zmienną pośredniczącą na właściwym kontinuum wpisując określenie "zmienna pośrednicząca" w odpowiednie wykropkowane miejsce: a)zmienne ciągłezmienne dyskretne b)zmienne nominalnezmienne porządkowe c)zmienne niezależnezmienne zależne d)zmienne jakościowezmienne ilościowe e)zmienn...

Komplet wykładów - Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Metodologia badań społecznych Wykład I Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych - ogólne założenia ontologiczne i epistemologiczne Działy filozofii: ontologia, epistemologia i aksjologia Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych Działy filozofii wg...