Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3241

WYKŁAD 1 - 27.02.09 LITERATURA: Babbie „Podstawy badań społecznych”, PWN Warszawa 2008; H. H. - Kruger „Metody badań w pedagogice” Pedagogika GWP, Gdańsk 2007; Ch. Frankfort - Nachmias i D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych“ Zysk i S-ka, Poznań 2001; W. Goriszowski „Podstawy metod...

Metodologia badań społecznych - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2660
Wyświetleń: 6048

WYWIAD KOMPLETNIE KIEROWANY: Rozmowa oparta na kwestionariuszu pyt. i odp. do wyboru; Służy do pomiaru zmiennych ilościowych WYWIAD CZĘŚCIOWO KIEROWANY: Rozmowa, gdzie badacz przerywa narrację osoby i zadaje szczegółowe pytania WYWIAD MAŁO KIEROWANY: Rozmowa na temat zainicjowany przez badacz...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4921

...Nauka powstała w VI. p.n.e, prekursorem teorii nauki był Platon, który odróżnił przypuszczenie od wiedzy racjonalnej. „Nie ma miejsca na intuicję, przypuszczenie”. Arystoteles – twórca klasycznej definicji nauki. Ma to być poznanie pewne, niezmienne i ogólne. Nauka ma wyjaśniać rzecz poprzez ...

Metodologia badań społecznych - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3829

dwie grupy studentów biorą udział w eksperymencie w roli osób badanych. W pierwszym etapie oglądają film ze scenami przemocy kobiet nad mężczyznami. Po filmie grupa A słuch wykładu z teorii feminizmu. Grupa B słucha wykładu z teorii ewolucjonizmu. W następnej fazie zadanie wszystkich badanych poleg...

Metodologia badań społecznych - test - Operacjonalizacja zmiennych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3073

1. Umieść zmienną pośredniczącą na właściwym kontinuum wpisując określenie "zmienna pośrednicząca" w odpowiednie wykropkowane miejsce: a)zmienne ciągłezmienne dyskretne b)zmienne nominalnezmienne porządkowe c)zmienne niezależnezmienne zależne d)zmienne jakościowezmienne ilościowe e)zmienn...

Komplet wykładów - Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anna Krajewska
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Metodologia badań społecznych Wykład I Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych - ogólne założenia ontologiczne i epistemologiczne Działy filozofii: ontologia, epistemologia i aksjologia Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych Działy filozofii wg...