Metodologia badań społecznych - test - Operacjonalizacja zmiennych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 4935
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań społecznych - test - Operacjonalizacja zmiennych - strona 1

Fragment notatki:

1. Umieść zmienną pośredniczącą na właściwym kontinuum wpisując określenie "zmienna pośrednicząca" w odpowiednie wykropkowane miejsce: a)zmienne ciągłe.............zmienne dyskretne b)zmienne nominalne...............zmienne porządkowe c)zmienne niezależne.............zmienne zależne d)zmienne jakościowe...............zmienne ilościowe e)zmienne zakłócające uniwersalne.............zmienne ilościowe 2. Problem badawczy może być: a)pytaniem rozstrzygnięcia b)pytaniem dopełnienia 3. Pytanie dopełnienia rozpoczyna się od partykuły pytajnej: a)czy b)który c)jaki d)jak 4. Operacjonalizacja zmiennych to: a)ustalenie kryteriów empirycznej stosowalności dla zmiennych b)ustalenie kierunków weryfikacji hipotez badawczych c)odrzucenie zmiennych ubocznych d)zweryfikowanie zmiennych ubocznych 5. Badania naukowe tym różnią się od innych działań symbolicznych nastawionych na poszukiwanie informacji, że: a)opierają się wyłącznie na modelu empiryzmu logicznego b)są regulowane przez normy społeczne c)są weryfikowane statystycznie 6. Badania naukowe należą do tych działań nastawionych na poszukiwanie informacji, które są: a)zachowaniami poznawczymi regulowanymi przez normy społeczne b)zachowaniami eksploracyjnymi (perspektywistyczne, na podstawie danych, oszacowanie innych danych) c)zachowaniami symbolicznymi 7. Hipoteza badawcza jest: a) pytaniem b)twierdzeniem c)pytaniem lub twierdzeniem w zależności od problemu badawczego 8. Dedukcja to: a)od ogółu do szczegółu b)od szczegółu do ogółu 9. Pedagogika jest nauką: a )indukcyjną b)dedukcyjną c )empiryczną d)formalną 10. Hipotezy badawcze są: a) twierdzeniami wyjaśniającymi b)zdaniami twierdzącymi c)twierdzeniem ewaluatywnym d)twierdzeniem aksjomatycznym 11. Pytanie rozstrzygnięcia ma: a)nieskończoną liczbę alternatyw b) ściśle określoną liczbę alternatyw 12. Przykładem zmiennej skokowej jest: a)wzrost uczniów b)wiek nauczycieli c)liczba nauczycieli w szkole d)test statystyczny 13. Pytanie dopełnienia ma: a)nieskończoną liczbę alternatyw b)ściśle określoną liczbę alternatyw 14. Dyskryptywna funkcja nauki polega na: a)wartościowaniu badanej rzeczywistości b)przewidywaniu c)opisie d)weryfikowaniu hipotez statystycznych e)stosowaniu tez f)definiowaniu zmiennych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz