Wywiady bezpośrednie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiady bezpośrednie - strona 1 Wywiady bezpośrednie - strona 2 Wywiady bezpośrednie - strona 3

Fragment notatki:

Wywiady bezpośrednie dzielą się na:
indywidualne - osobiste
grupowe
Wszystkie rodzaje wywiadów charakteryzują się dwiema cechami takimi jak:
stopień standaryzacji wywiadu:
całkowicie niestandaryzowane, czyli swobodne
standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi
Im większy stopień standaryzacji, tym mniejszą swobodę ma osoba prowadząca wywiad. stopień jego głębokości i jednocześnie stopień ukrycia przed respondentem celu wywiadu
Gdy prowadzący stara się wydobyć od respondenta więcej dokładnych wiadomości dotyczących zwłaszcza motywów jego postępowania, to wywiad staje się głębszy. KLASYFIKACJA WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH
wywiady proste standaryzowane
instrument pomiarowy to standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami
zdanie osoby prowadzącej wywiad ogranicza się do przeczytania pytań i zanotowania odpowiedzi
wywiady proste niestandaryzowane tzw. wywiady swobodne
występują często na etapie projektowania badania
osoba prowadząca wywiad osobisty ma dużą swobodę w zadawaniu i modyfikacji pytań, wyjaśnianiu ich znaczenia oraz zadawaniu pytań dodatkowych
w kwestionariuszu ankietowym przeważają pytania otwarte prowadzący wywiad może pokazywać respondentowi rysunki, próbki towarów, plansze, tablice
Występuje ścisły związek ankietera z respondentem.
wywiady pogłębione standaryzowane
indywidualne lub grupowe
pytania pośrednie z wyskalowanymi odpowiedziami
sondaże określonego segmentu rynku towarów konsumpcyjnych
przykładami wywiadów pogłębionych standaryzowanych są metody projekcyjne
osoba prowadząca wywiad musi być przeszkolona i doświadczona
wywiady pogłębione niestandaryzowane
rozmowa, której celem jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio osoby poddanej pomiarowi
indywidualne lub grupowe
często stosowane są na etapie projektowania badań marketingowych
duże doświadczenie osoby prowadzącej wywiad
Musi zachęcić respondentów do swobodnych wypowiedzi na dany temat.
bardzo ważna jest instrukcja przeprowadzenia wywiadu
WYBÓR RODZAJU WYWIADU
Decyzję o wyborze rodzaju wywiadu podejmuje badacz. Wywiady proste standaryzowane stosuje się gdy:
prowadzący wywiad i respondent rozumieją się wzajemnie co do celu pomiaru i rodzaju poszukiwanych danych
respondent jest zdolny do dostarczenia potrzebnych danych


(…)

… osoby pobudzają inne i wywołują reakcję łańcuchową - efekt kuli śniegowej
zebranie razem grupy ludzi tworzy możliwość szerokiej wymiany informacji i idei - efekt synergii
stymulacja do nowych pomysłów
poczucie bezpieczeństwa - gdy uczestnicy mają podobne odczucia co do poruszanych tematów czują się bezpieczniej i chętniej ujawniają swoje opinie
uczestnicy mogą się zachowywać spontanicznie…
… powtarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej grupy ekspertów, w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk, co do przyszłego rozwoju zjawisk i procesów będących obiektem badania. Metoda burzy mózgów - grupowego myślenia, generowania nowych pomysłów
pomysły gorące do praktycznego zastosowania
pomysły, których wykorzystanie wymaga przygotowania
pomysły bezużyteczne.
REJESTRACJA I SPIS
Służą…
… a nie sklepów
Rejestracja skoringowa - elektryczny odczyt numerów produktów oznaczonych kodem kreskowym (skaner) DEGUSTACJE I OCENY PRÓBEK
W pomiarach w formie degustacji biorą udział tylko zmysły degustatora. Degustacja to ocena jakości towarów żywnościowych, zwłaszcza używek. Dokonuje się jej przeważnie grupowo. EKSPERYMENT RYNKOWY
Przeprowadzany jest w warunkach naturalnych. Umożliwia pomiar preferencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz