Centrala telefoniczna

note /search

Przykładowe kolokwium- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2849

populacji, np.: 1. Czas potrzebny międzymiastowej centrali telefonicznej na zrealizowanie połączenia...

Test chi-kwadrat

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

dotycz¡ce liczby zgªosze« w centrali telefonicznej. Dla 300 odcinków czasowych jednakowej dªugo...

Rozkłady skokowe- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

( centrali telefonicznej ) ROZKŁAD HIPERGEOMETRYCZNY Zmienna losową X przyjmująca wartości 0,1,2,...,n...