Redukcjonizm

note /search

Frankl - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2639

- redukcjonizm (subhumanizm - czyli redukcjonizm jako redukowanie człowieka o jego ludzki wymiar) - naukowy...

Style rozumowań i wnioskowań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

" - problem: jeden i ten sam skutek może mieć róże przyczyny. Redukcjonizm: ontologiczny - skomplikowane byty...

Inżynieria systemów - holizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

do zachłannego redukcjonizmu; Wpływ społeczeństwa informacyjnego; głównymi skutkami są przekształcenia...

Pozytywizm a dalszy rozwój socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

, jak i redukcjonizmem. Drugi to dylemat dynamicznego i statycznego punktu widzenia. Rzeczywista ich jedność gwarantował...

Anoreksja kulturowa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychoterapia i psychopatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

, że ten redukcjonizm jest błędnym ujmowaniem anoreksji, jednak autorka nie krytykuje kobiet, a media...

Jerzy Ziomek, biedermier - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3122

. To wszystko prowadzi do redukcjonizmu. Julian Krzyżanowski jest autorem tzw. sinusoidy Krzyżanowskiego, ilustrującej...

Pojęcia na egzamin - SCJENTYZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

. REDUKCJONIZM - pogląd w filozofii nauki, stanowisko metodologiczne przyjmujące, że możliwe i właściwe...