Style rozumowań i wnioskowań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style rozumowań i wnioskowań - strona 1 Style rozumowań i wnioskowań - strona 2 Style rozumowań i wnioskowań - strona 3

Fragment notatki:


Style rozumowań i wnioskowań.
Indukcja ( induco ) - nauki empiryczne, obserwacja, eksperyment, uogólnianie, wnioskowanie, od szczegółu do ogółu, Bacon, Mill, pozytywiści
enumeracyjna - uogólnienie
zupełna - wyliczenie zbioru skończonego lub przeliczalnego
niezupełna - wyliczenie zbioru nieskończonego lub nieprzeliczalnego
eliminacyjna - alternatywa hipotez zdań ogólnych i szukanie jednostkowych przypadków sprzecznych ze wszystkimi hipotezami prócz jednej
Dedukcja ( deduco ) - od ogółu do szczegółu, wniosek wypływa logicznie z przesłanek (sylogizm), nauki formalne (matematyka, logika)
Redukcja - "jest mokro, więc padał deszcz" - problem: jeden i ten sam skutek może mieć róże przyczyny. Redukcjonizm:
ontologiczny - skomplikowane byty sprowadzane do bytów prostych
metodologiczny - specyficzne metody badawcze
teoriopoznawczy - główne struktury naszego poznania są fizykalne
Redukcjonizm jest poddawany krytyce ze strony zwolenników swoistości (samodzielności) nauk.
Metoda idealizacji i stopniowej konkretyzacji - prof. Leszek Nowak, UAM ("Zasady", "Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki"), polega na upraszczającym modelowaniu zjawisk lub rzeczy i tworzeniu ich idealnych modeli myślowych. Idealizacja =/= abstrakcja, sens jest pokrewny, ale nie identyczny. Jest to koncepcja osadzona w teorii zbiorów.
Podział ontologii:
substancjalistyczne (oparte na materii)
radykalne - jeden typ ontologiczny
uniwersalistyczne - więcej typów ontologicznych
antysubstancjalistyczne (oparte na zdarzeniach, procesach)
radykalne
uniwersalistyczne
Nowak: substancjalizm uniwersalistyczny oparty na scjentyzmie, oparcie to indywidua i zbiory.
Rozróżnienie na istotę i na zjawiska, główne zagadnienie teorii poznania, czy elementy są równoważne, czy może tworzą hierarchię?
dialektyka przedmiotowa -
dialektyka podmiotowa -
Świat i nasze poznanie są zróżnicowane esencjonalnie. Każde zjawisko widziane od wewnątrz posiada zróżnicowanie istotnościowe.
(to powyżej mi nie wyszło i jest zjebane) Metody specyficze dla nauk społecznych. Interpretacja humanistyczna - wyjaśnianie ludzkich działań i ich rezultatów jako celów działających podmiotów i ich wiedzy.
Metoda historyczno-porównawcza - porównywanie następujących kolejno po sobie zjawisk w celu uchwycenia momentu i miejsca następowania zmiany.
Metoda hermeneutyczna - ujmuje rzeczywistość historyczną jako tekst podlegający rozumieniu, powinna uwzględniać rodzaj poznania w określonym czasie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz