Filozofia nauki

note /search

Kant moralnie - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Kant moralnie: Krytyka rozumu praktycznego : praktyka → myślenie w sferze działania człowieka /każde działanie posiada pewien aspekt i może być rozpatrzony przez pryzmat moralności/; [moralność → nabywamy od społeczności; etyka → refleksja nad swoim postępowaniem, przybiera postać etyki normatywn...

Geneza nauki - naukoznawstwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274

pseudonauka - spodki, duchy, inteligentne kremy na zmarszczki paranauka - akupunktura, medycyna naturalna, parapsychologia, różdżkarstwo (niby działa, ale nie wiadomo jak i dlaczego) M. Gardner: Pseudonauka i pseudouczeni Freud, Jung, Weber...

Klasyfikacja i systematyzacja nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

Klasyfikacja systematyzacja, typologia Klasyfikacja powinna spełniać następujące wymogi logiczne: rozłączna - dowolny element zbioru dzielonego może należeć tylko do jednego z jego podzbiorów wyczerpująca - wszystkie elementy zbioru dzielonego znajdują się w jakimś podzbiorze wyłączna - w po...

Kuhn, Popper, Imre Lakatos

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

macierz dyscyplinarna obowiązująca w danej wspólnocie: wspólny paradygmat wspólne wartości poznawcze symboliczne uogólnienia i stosowana symbolika stosowane modele rzeczy i zjawisk Na podstawie macierzy powstaje nauka normalna. Badania nauki normalnej mają charakter systematyczny. Badania są...

Style rozumowań i wnioskowań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Style rozumowań i wnioskowań. Indukcja ( induco ) - nauki empiryczne, obserwacja, eksperyment, uogólnianie, wnioskowanie, od szczegółu do ogółu, Bacon, Mill, pozytywiści enumeracyjna - uogólnienie zupełna - wyliczenie zbioru skończonego

Model rozwoju nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1715

Modele rozwoju nauki dzieli sie na: autonomiczne - czynniki wewnętrzne, naukę odróżnia się od tego, co na zewnątrz, co nauką nie jest, szuka sie linii demarkacyjnej dającej kryteria rozróżnienia heteronomiczne - na rozwój wpływają rozmaite treści, nauka może być traktowana jako część kultury, b...

Obserwacja naukowa - eksperyment myślowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Kwestia zaangażowania podmiotu dokonującego obserwacji. czy może ona być obiektywna? że niby tak właśnie powinno być Michaił Łomonosow: obserwatorem winna kierować wyłącznie bezinteresowna ciekawość poznawcza, np. przesłanki utylitarne zakł...

Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

/przyswajać definicje kultury, aby się dowiedzieć czym są nauki o kulturze; wszystkie nauki humanistyczne/społeczne zajmuja się nauką - yupi!/ Bronisław Malinowski - funkcjonalizm; „Szkice z teorii kultury” 1944r. Scharakteryzował oojęcie kultury: „Kultura jest integralną całością, składającą się z...

Rorty i idee

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

Rorty: ur. 1931 - 2007; najważniejsze prace: Filozofia a zwierciadło natury Przygodność, ironia i solidarność Sens filozofii Rortyego jest terapeutyczny, chce nas /człowieka współczesnego/ wyleczyć z dotychczasowych mniemaniach o świecie. Ide...

Habermas - charalterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia nauki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

Habermas Współczesna kultura cechuje się negatywnymi zjawiskami, przede wszystkim: rozbiciem więzi miedzyludzkich. Odpowiedzią na to jest solidarność czyli poskromienie indywidualizmu. Trzeba dążyć do dobra ogólnego, które zostało wynegocjowane przez wszystkich , nie narzucone z góry. Powyższe p...