Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni  - strona 1 Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni  - strona 2 Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni  - strona 3

Fragment notatki:

/przyswajać definicje kultury, aby się dowiedzieć czym są nauki o kulturze; wszystkie nauki humanistyczne/społeczne zajmuja się nauką - yupi!/ Bronisław Malinowski - funkcjonalizm; „Szkice z teorii kultury” 1944r. Scharakteryzował oojęcie kultury: „Kultura jest integralną całością, składającą się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych, twórczych - różnych grup społecznych, ludzkich, ideii, umiejętności i obyczajów” Kultura ma służyć zaspokajaniu różnych potrzeb.
Funkcjonalizm - każdy pogląd, czyn ludzki można badać na dwa sposoby:
odtwarzać świadomość podmiotu działającego
funkcje, jakie zadania pełni, np. religia [jakie cele ludzie wiążą z religią - noie muszą być świadome przez ludzi religijnych].
Prof. Florian Znianecki - współzałożyciel uniwerystetu poznańskiego, w 1919r. Założył katedre Filozofii; napisał „Wstęp do socjologii”; „Nauki o kulturze”:
Człowiek żyje w dwu porządkach - przyrodniczym i kulturowym; porządek kulturowy: stworzony przez aksjologie i normy [aksjonormatywny]; Człowiek z chwilą przyjścia na świat buduje społeczeństwo w kulturze - przyswajanie sobie wartości
„Ład aksjonormatywny to wzorce wartości, normy postępowania, mające zastosowanie do własnych czynności. W sytuacjach obejmujących dane czynności, ludzie starają się działać tak jak wymagają tego dane normy”
Ruth Benedict - „Kultura, podobnie jak jednostka, jest mniej więcej spójnym wzorem myślenia i działania.”
idea relatywizmu kulturowego: wiele kultur [każde plemie, wspólnota może mieć swoją], są niewspółmierne [nie są porównywalne, każda kultura jest inna]; /uniwersalność kultur - partykularyzm kultur/.
/Na ile obce kultury mogą kultywować swoje zwyczaje i do jakiego stopnia powinni przyjąć naszą kulturę./
Rola filozofii - emancypacja; postmodrenizm.
Ward Goodenough - „ Na kulturę danej społeczności składa się wszystko to co trzeba wiedzieć, czy też w co trzeba wierzyć, aby postępować w sposób akceptowany dla jej członków i to w ramach jakiejś roli zaakceptowanej przez każdego z nich.”
Wiara - w jakiejś wartości; wiedza - sposób realizacji wiary.
Kultury - wartości - szukamy w umyśle, lecz są ponadindywidualne.
Podstawowa jest interpretacja, odwołujemy się do przekonań kulturowych.
/Pałuba - chochoł - strach na wróble/
Definicja kultury, wspólne cechy:
Szerokie, akademickie, rozumienie
Kultura jest niedziedziczona biologicznie
Przedmiot wyuczenia, wynik socjalizacji - poddani są temu wszyscy członkowie społeczeństwa.


(…)

… osoby. /Arystoteles: „Człowiek jest zwierzęciem stadnym, czyli robi to co drugi”/
Człowiek ma wrodzone poznanie społeczne, które przejawia się w jego empatyczności.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz