Metody badań w naukach społecznych

note /search

Typy analizy ilościowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2282

09.01 wykład11, egzamin: 07.02. 10:00 TYPY ANALIZY ILOŚCIOWEJ w zależności od tego, ile zmiennych uwzględniamy w analizie, rozróżniamy: Analizę jednozmiennową Analizę dwuzmiennową Analizę wielozmiennową Analiza jednozmiennowa To forma najprostsza - analiza pojedynczej zmiennej. nie obejmuje ...

Dobór próby - Dobór losowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2415

Próby nieprobabilistyczne próby nieprobalityczne (nie losowe) losowe 1. dobór dobrany na dostępności danych np. sonda uliczna „jak leci” wady: brak kontroli nad reprezentatywnością uzasadnienie stosowane: gdy chcemy zbadać cechy osób przechodzące przez dane miejsce w określonych dniach drugi ty...

Eksperyment jako metoda badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086

EKSPERYMENT 14.11 Uwagi wstępne: wszyscy eksperymentujemy Eksperyment naukowy jest formą obserwacji stosowaną także w naukach społecznych, szczególnie popularny w psychologii i psychologii społecznej. Wymaga najogólniej dwóch rzeczy: - podjęcia działania - obserwowania skutków tego działania....

Interpretacja sondaży - pytania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2324

Wykład 1. 3.10.2011 Literatura obowiązkowa: Earl Babbie: Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa 2004 Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick: Mass media. Metody badań . Wyd. UJ, Krk 2008 Pytania, które dziennikarz powinien zadać zapoznając się z wynikami sondażu opinii: Kto przeprowadził

Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

MBwNS 17.10 Plan badań we wstępnym etapie ustalamy trzy kwestie: cel badań jednostka analizy wymiar czasowy badań a potem przystępujemy do sporządzenia właściwego planu badań CELE badań: 1. Eskploracja - próba wstępnego ogólnego zrozumienia jakiegoś zjawiska (rzucić garść światła, oswoić ba...

Porównanie skal pomiarowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1701

24.10.2011. MbwNS wyk³ad 4 POR?WNANIE SKAL POMIAROWYCH W zale¿noœci od skali (typu pomiaru) dowiadujemy si ê coraz wi ê cej o badanym zjawisku, tzn czy X od Y: ró¿ni¹ siê czy nie ró¿ni¹ czy kt?eœ jest bardziej / mniej o ile punkt?/stopni siê ró¿ni¹ na ile siê ró¿ni¹ (iloraz) Ka¿dy wy¿szy ty...

Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4746

BADANIA SONDAŻOWE budowa kwestionariusza typy kwestionariusza - Ankiety - Wywiady porównanie wad i zalet SONDAŻE - definicja Badania sondażowe to popularna metoda badań społecznych polegająca na wypełnianiu kwestionariuszy (wystandaryzowanych) przez próbę respondentów dobraną z pewnej (rac...