Dobór próby - Dobór losowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór próby - Dobór losowy - strona 1 Dobór próby - Dobór losowy - strona 2 Dobór próby - Dobór losowy - strona 3

Fragment notatki:

Próby nieprobabilistyczne
próby nieprobalityczne (nie losowe)
losowe
1. dobór dobrany na dostępności danych np. sonda uliczna „jak leci”
wady: brak kontroli nad reprezentatywnością uzasadnienie stosowane: gdy chcemy zbadać cechy osób przechodzące przez dane miejsce w określonych dniach drugi typ : dobór celowy lub arbitralny dobieramy tu próbę na podstawie własnej wiedzy o badanej populacji.
Uzasadnione stosowanie: gdy prowadzimy tzw. badania pilotażowe i chcemy zbadać jak odpowiadają osoby o możliwie różnych cechach. Wtedy dla każdej z cech dobieramy oddzielną próbę (mniej więcej równoliczną np. 50./100 osób)
czasem stosujemy dla z badania przypadków odbiegających od normy (nie pasują do określonych wzorców podstaw czy zachowań) aby - paradoksalnie - lepiej zzrozumieć te bardziej redularne wzorce
nie ma tu mowy o żadnej reprezentatywności i zwykle jest ona w tego typu badaniu - mało ważna. Nie chodzi o odbiecie proporcji osób o danej cesze w całej populacji a jedynie o yo by dotrzeć do oodpowiedniej lucby osób o takiej cesze. By móc np. przeprowadzić pewne operacje statystyczne (choćby procentowanie) i ew. porównać z podobną liczebnie grupą osób reprezentatujących inną cechę (np. aktywni politycznie / bierni politycznie)
TRZECI TYP metoda kuli śnieżnej
niektórzy mówią ze jest to forma doboru przypadkowego (jak sonda uliczna)
badacz zbiera dane o kilku członkach badanej populacji których da się odszukać a następnie prosi te osoby o dostarczenie informacji potrzebnych do odszukania innych członków tej populacji, których oni znają. Każda zaś nowo odszukana osoba podaje kolejnych znajomych o tych cechach
zastosowanie: gdy trudno jest odszukać członków jakiejś specyficznej populacji, jak np. bezdomni, robotnicy pracujący na czarno
nie jest więc reprezentatywna , natomiast ceniona zwłaszcza w przypadku badań eksploracyjnych CZWARTY- wybór informatorów wystarcza nam pozyskanie do współpracy niektórych członków badanej grupy; wypowiadają się oni bezpośrednio o grupie
zastosowanie: w badaniach, w których chcemy zrozumieć jakiś układ społeczny, a trudno nam zbadać ( ze względów językowych, zagrożenia życia czy zdrowia etc) samą grupę (np. gang młodzieżowy, lokalne sąsiedztwo; zwłaszcza w badaniach antropologicznych - w społecznościach pierwotnych.
PIĄTY - DOBÓR KWOTOWY
podobnoe jak próby losowe uwzgldnia kwestię reprezentatywności choć w sposó” zasadniczo odmienny
punktem wyjścia jest → macierz czy tabela opisująca istotne dla badania cechy populacji
zwłąszcza w przyp[adku torzenia dużych prób ogólnokrajowych jest to skomplikowane gdyż nie wystarczy dobrać odpowiwednią (na podstawie rozkładów z Rocznika Statystycznego) liczbę kobiet i mężczyzn, starych i młodych mieszkających na wsi czy w różnych wielkościach miastach, mających okreslony poziom wykształcenia


(…)

… prawdopodobieństwa pozwala oszacować reprezentatywność próby losowej. Kuczem doboru losowego jest oczywiście procedura losowanie
operat losowania-to lista lub quasi-lista elementów, z których losuje się próbę (np. wykaz studentów uczelni/kierunku, lista płac w zakładzie pracy, lista wyborców zarejestrowanych w danym okręgu, baza PESEL w Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji). Od tego jak dokładny (rzetelny) jest operat zależy reprezentatywność próby (jest ona de facto reprezentatywna dla operatu a nie bezpośrednio dla populacji generalnej.)
TYPY DOBORU PRÓBY LOSOWEJ
PROSTY DOBÓR LOSOWY
jest podstawową metodą której użycie jest zakłądane w obliczeniach statycznych w badaniach społecznych
po właściwym ustaleniu operatu losowania numerujemy kolejno wszystkie elementy listy nie pomijając żadnych numerów
następnie używamy tablic liczb losowych
w praktyce prosty dobór losowy jest stosowany rzadko: może być pracochłonny i przeważnie nie jest najbardziej efektywną metodą,
lepszy jest (przynajmniej w niektórych przypadkach) dobór systematyczny
DOBÓR SYSTEMATYCZNY
do próby pobierany jest systematycznie co k-ty element listy
istotny jest tu sposób ustalenia interwału 9 czyli odstępu losowania)
gdyby lista zawierała 1000…

dobór losowy daje warancje ( a przynajmniej powinien) że pobrana próba jest reprezentatywna dla danej populacji
fundamentalna idea u podstaw; aby próba jednostek z danej populacji mogła być podstawą dobrego opisu całej populacji, musi mieć zasadniczo taką samą zmienność jak populacja. Ale jej realizacja nie jest taka prosta cel doboru losowego
wybranie z populacji takiego zestawu elementów (jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz