Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja - strona 1 Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja - strona 2 Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja - strona 3

Fragment notatki:

MBwNS 17.10
Plan badań
we wstępnym etapie ustalamy trzy kwestie:
cel badań
jednostka analizy
wymiar czasowy badań
a potem przystępujemy do sporządzenia właściwego planu badań
CELE badań:
1. Eskploracja - próba wstępnego ogólnego zrozumienia jakiegoś zjawiska (rzucić garść światła, oswoić badacza z tematyką, przygotować możliwość podjęcia szerszych badań i wypracowanie metod, które mogą być użyteczne w dalszym etapie)
Ich wadą jest: brak satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie badawcze,
zwykle są niereprezentatywne
2. Opis - dokładne sprawozdanie i/lub pomiar cech badań populacji lub zjawiska
np. spis ludności; różne badania - profile demograficzne: statystyki przestępczości, badania marketingowe - korzystne z różnych produktów.
opis ( co, kiedy, gdzie, jak jest ) jest zresztą pierwotnym celem wszelkich badań jakościowych (etnograficzne, antropologiczne studia społeczeństw pierwotnych)
np. jak często ludzie chodzą do kościoła
3. Wyjaśnianie - odkrywanie i opisywanie związków między różnymi aspektami badanego zjawiska
np. dlaczego jedni ludzi chodzą do kościoła, a inni- nie JEDNOSTKI ANALIZY czyli kto lub co ma być poddawane badaniu - np. jednostki indywidualne (ludzie)
grupy (rodziny, gospodarstwa domowe, gangi,...)
organizacje
wytwory społeczne, tzn. wszelkie wytwory ludzi lub zachowań (konkretne przedmioty - narzędzia, samochody, książki, gazety, programy tv i inne nośniki kultury i cywilizacji, dowcipy, dokumenty, odkrycia naukowe)
WYMIAR CZASOWY BADAŃ Badania przekrojowe - składają się z obserwacji próby czy przekroju jakiejś populacji lub zjawiska, zebranych w jednym punkcie czasowym (zwykle są to badania eksploracyjne i opisowe- np. pojedynczy Spis powszechny ludności jakiegoś kraju, ale też sporo badań wyjaśniających). badania dynamiczne - są tak planowane, aby umożliwić obserwację tego samego zjawiska przez dłuższy czas. Są 3 typy takich badań.
Badania dynamiczne mają generalnie oczywistą przewagę nad przekrojowymi, bo dostarczają informacji opisujących proces w czasie. Ale są bardzo czasochłonne i kosztowne ( a badania panelowe mają problem naturalnego wykruszenia się uczestników panelu). 3 TYPY BADAŃ DYNAMICZNYCH
Badania trendów - zmiana w czasie wewnątrz jakiejś populacji (np. porównywanie wyników Gallupa z różnych lat n a t emat ogółu społeczeń s twa am.; w odstępach czasowych porównujemy np. zachowania dawnych i dzisiejszych nastolatków, czterdziestolatków itp.)

(…)

… ludzkiej płci);
miejsce urodzenia wyznanie religijne (katolik, protestant, muzułmanin, buddysta itd.)
POMIAR PORZĄDKOWY
Zmienne o wartościach, które możemy logicznie uporządkować (jedne są względem siebie wyższe, inne niższe)
Nie wiemy jednak - jaki jest dystans między poszczególnymi kategoriami wyższości/niższości.
Ktoś jest bardziej a ktoś mniej....
np. wykształcony, religijny, uprzedzony, konserwatywny…
… wydają się bardziej użyteczne, to wybór metody musi być staranny i przemyślany
operacjonalizacja - wybór technik pomiaru - czyli jak będziemy faktycznie mierzć badane zmienne (jeśli wybraliśmy metodę np. sondażu, to musimy ustalić brzmienie pytań kwestionariusza)
populacja i dobór próby - kogo lub co chcemy badać (populacja;) i kogo w tym celu chcemy poddać obserwacji (próba)
FAZA REALIZACJI BADAŃ…
… bezwzględne.
Tak więc mierniki konstruowane sztucznie, takie jak np. iloraz inteligencji to jedynie skala interwałowa. Nieprawda więc, że osoba z wynikiem 150 pkt jest o połowę inteligentniejsza od osoby z wynikiem 100 pkt.
POMIAR ILORAZOWY Zachowuje wszystkie powyższe walory oraz są oparte na prawdziwym punkcie zerowym.
Dowiadujemy się więc, ile razy X jest lepszy/gorszy od Y (ze względu na wartość danej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz