Interpretacja sondaży - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpretacja sondaży - pytania - strona 1 Interpretacja sondaży - pytania - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 1. 3.10.2011
Literatura obowiązkowa:
Earl Babbie: Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa 2004
Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick: Mass media. Metody badań . Wyd. UJ, Krk 2008
Pytania, które dziennikarz powinien zadać zapoznając się z wynikami sondażu opinii:
Kto przeprowadził sondaż? NAZWA INSTYTUCJI BADAWCZEJ, ew. nazwiska autorów.
Kto zapłacił za sondaż i dlaczego został on przeprowadzony? Z iloma osobami przeprowadzono wywiady? LICZEBNOŚĆ ZREALIZOWANEJ PRÓBY W jaki sposób dobrano badanych? (próba losowa, kwotowa /udziałowa/ czy coś innego?)
Z jakiego obszaru (kraj/ region/ miejscowość) lub spośród jakiej grupy ( zawodowej/ klasy społ./ kategorii wieku etc.) dobierano respondentów? OKREŚLENIE BADANEJ POPULACJI (np. dorosła ludność Polski/ burmistrzowie miast do 100tys. mieszkańców)
Czy wyniki zostały oparte na odpowiedziach wszystkich badanych? Podać odsetek badanych, którzy udzielili odpowiedzi” nie wiem”, „trudno powiedzieć”. Określić jednoznacznie podstawę procentowania ( np. na ogół badanych = 100%, ogół deklarujących udział w głosowaniu=100%) zwłaszcza gdy analizujemy tylko odpowiedzi da jakiejś części badanych.) Kto spośród tych, którzy powinni brać udział w badaniach nie brał w nich udziału? Poziom realizacji próby.
Jaką metodą przeprowadzano wywiady? METODA BADANIA (np. wyw. Osobisty)
kiedy przeprowadzano sondaż? TERMIN ZEBRANYCH DANYCH ( określić ty dokladniej, im bardziej aktualnych spraw sondaż dotyczy - zwł. Sondaże przedwyborcze).
Czy mamy do czynienia z sondażem typu audiotele, opiniami przesyłanymi pocztą lub sondażem wśród prenumeratorów? ODRÓŻNIĆ WYNIKI BADAŃ REPREZENTATYWNYCH OD NIEREPREZENTATYWNYCH (głosowań itp.).
Jakim błędem losowym obciążone są wyniki sondażu? Tzw. margines błędu - wielkość błędu statycznego (zwykle, dla próby losowej N=1000, +/- 3%)
Jakie inne rodzaje błędów mogą zniekształcić wyniki (np. czy były ważone)?
Jak brzmiały zadawane pytanie? DOKŁADNE SFORMUŁOWANIE PYTANIE.
W jakiej kolejności zadawano pytania?
Jakie inne sondaże przeprowadzano (ostatnio) na ten sam temat?
Z sondażu wynika, że wyniki wyborów są przesądzone - i co teraz? (Ale żaden sondaż nie przesądzi o wyniku wyborów - sytuacja możę się szybko i diametralnie zmienić.)
Czy sondaż jest elementem akcji zbierania funduszy? (Jeśli tak, to jest pseudosondażem).
Czy odpowiedzi brzmią rozsądnie? ( Uwaga! Statystycznie 1 na 20 wyników sondaży „ mają prawo” być błędne wyłącznie ze względu na założony błąd próby ).
Czy biorąc pod uwagę wszystkie niebezpieczeństwa, w ogóle powinniśmy publikować wyniki sondaży? ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz