Współczesne metody badania opinii publicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne metody badania opinii publicznej-opracowanie - strona 1 Współczesne metody badania opinii publicznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Współczesne metody badania opinii publicznej ( w tym sondaż)
Badania opinii publicznej są fragmentem szerszej całości badań ankietowych. Badania ankietowe - badania zachowań za pomocą ankiet w określonych społeczeństwach, ankietowe badania rynkowe, ankiety wykorzystywane w badaniach naukowych. Ankieta (enquête) - zbieranie materiałów w terenie, bezpośrednio od osób, których te badania mają dotyczyć. Ankietę stosuje się dla uzyskania informacji dotyczących wiedzy i poglądów badanych na jakiś temat. Aby ankieta była wiarygodną metodą badawczą powinna uwzględniać miejsce w którym ma być przeprowadzona oraz zawierać informacje uzyskane na podstawie analizy literatury przedmiotu, dokumentów czy też obserwacji danego wycinka rzeczywistości. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego wyboru pytań jak i osób ankietowanych. Pytania w ankiecie mogą być otwarte - wtedy badany nie czuje się skrępowany możliwościami wyboru odpowiedzi jak ma to miejsce w pytaniach o charakterze zamkniętym. Techniki badań ankietowych: ankiety pocztowe, kontakt bezpośredni, ankieta dołączona do jakiegoś towaru, ankiety audytoryjne, ankiety ogólnie wyłożone, telefoniczne ankiety
Ankieta ogólna - pomiar ten polega na rozmieszczeniu przez ankietera kwestionariuszy w miejscach ogólnie dostępnych, skąd zainteresowane osoby mogą ten instrument zabrać, udzielić pisemnych odpowiedzi i przesłać pod wskazany adres lub częściej - złożyć w wyznaczonym miejscu.
Ankieta pocztowa - jedna z częściej stosowanych metod ilościowych. Polega na pisemnym komunikowaniu się badacza z respondentem. Narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz, czyli lista pytań na jeden lub więcej tematów uporządkowana merytorycznie i graficznie. Kwestionariusz wysyłany jest drogą pocztową do dobranej wcześniej próby respondentów, która pisemnie odpowiada na pytania w nich zawarte. Kwestionariusz jest zwracany przez respondentów drogą pocztową.
Badanie surveyowe pojęcie zaczerpnięte z terminologii badaczy krajów zachodnich; w kontekście oryginalnym oznacza całą klasę technik badań ilościowych, w Polsce najczęściej rozumiane jako sondaż przeprowadzany za pomocą kwestionariusza. Badania surveyowe stosuje się do sposobu zbierania danych wykorzystującego wywiad i dobór próby w celu uzyskania zbioru danych możliwych do dalszej analizy ilościowej. Indywidualne wywiady pogłębione - polegają na rozmowie osoby badanej z prowadzącym badanie. Mają ustalony scenariusz wątków tematycznych poruszanych w trakcie rozmowy, w celu uzyskania jak najwięcej szczegółowych informacji. Pytania nie są standaryzowane, mają charakter otwarty, a o kolejności zadawania oraz formułowania decyduje prowadzący.
Pierwsze badania opinii publicznej (systematyczne) rozpoczął Instytut Gallupa w 1936 roku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz