Media a opinia publiczna

note /search

Cechy, przyczyny i konsekwencje tzw. pluralistycznej niewiedzy-opracow...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

Cechy, przyczyny i konsekwencje tzw. pluralistycznej niewiedzy Media dostarczają obywatelom informacji o problemach ponadlokalnych, oraz prezentują schematy i standardy oceniające. Dzięki temu obywatele otrzymują bogate tworzywo dla kształtowania własnego poglądu. Ale także coś więcej: zaczynają zd...

Charakterystyka spirali milczenia oraz zjawisk pokrewnych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1484

Charakterystyka spirali milczenia oraz zjawisk pokrewnych Elizabeth Noelle-Neumann sformułowała teorie spirali milczenia na początku lat 70. Podstawowa hipoteza jest taka, ze ludzie wyczuwają, jakie są dominujące poglądy w społeczeństwie i jeżeli mają poglądy podobne, to śmiało je wyrażają i zachow...

Demokratyczna retoryka opinii publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

Demokratyczna retoryka opinii publicznej Prawdziwa opinia publiczna jest jednym z niezwykle ważnych czynników kontroli społecznej nad władzą i wraz z wolnością słowa stanowi podstawę demokracji. Kategoria „prawdziwa” jest tu niezbędna dlatego, że opinia publiczna zawsze podlegała i podlega różnego ...

Główne koncepcje opinii publicznej i ich odmiany-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1421

Główne koncepcje opinii publicznej i ich odmiany Opinia publiczna to reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, cz...

Krytyka demokracji deliberatywnej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Krytyka demokracji deliberatywnej Demokracja postrzegana jest jako: normatywnie słuszna realizowalna Głównym wrogiem dem. Deliberacyjnej jest: Agonizm- (grec. Współzawodnictwo, walka) prąd myśli politycznej, społecznej. Agonistyczne spojrzenie na dem. zakłada, że dem. polega na ujawnianiu dotychc...

Pluralistyczna ignorancja i efekt naocznego świadka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

Pluralistyczna ignorancja/niewiedzy i efekt naocznego świadka Sytuacja oparta na rzekomej mniejszości - ludzie myślą tak jak większość, ale wydaje im się, że myślą inaczej. Niedoszacowanie zgodności, przeszacowanie niezgodności. Nie dostrzegamy tego, że własny pogląd nie różni się od innych. Merton...

Populistyczna retoryka i przemiany opinii publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

Populistyczna retoryka opinii publicznej Społeczeństwo przychyla się bardziej do wyznawania tez populistycznych, w momencie gdy nie jest szanowana jego opinia. Populiści działają najczęściej w społeczeństwie demokratycznym, ponieważ jest ono uważane za społeczeństwo emocjonalne. Zjawiają się wtedy,...

Postrzeganie opini publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Postrzeganie opini publicznej (percepcja) Actual Majority - faktyczna większość Percepcja odzwierciedlona - Płyniemy z głównym nurtem i dobrze go odczytujemy IV. Fałszywe uzgodnienie II. Świadomi siebie przeciwnicy - twardy rdzeń Do poprzedniego wykładu: S. Herbst pojęcie rządomyślności - neoli...