Pojęcia opinii publicznej, nie-bublicznej, quasi publicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia opinii publicznej, nie-bublicznej, quasi publicznej-opracowanie - strona 1 Pojęcia opinii publicznej, nie-bublicznej, quasi publicznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcia opinii publicznej, opinia nie-publiczna, opina quasi publiczna
Opinia publiczna to reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, często kontrowersyjnych. Jest zmienna, może ulec zmianom nawet w krótkim okresie.
W rozumieniu potocznym reakcja czy świadomość jest utożsamiana z wyrażającymi ją ludźmi. W takim rozumieniu opinia publiczna to po prostu społeczeństwo, jego część dorosła, posiadająca prawa wyborcze, aktywna politycznie. Choć najprościej byłoby ją widzieć jako aprobatę lub dezaprobatę wobec działań politycznych, to jednak badania opinii i analizy wskazują również na istnienie trzeciego stanu: obojętności wobec danego zjawiska. Może dotyczyć spraw zarówno teraźniejszych jak i przeszłych; choć skupia się na sprawach krajowych, dotyczy również problemów o charakterze globalnym. „Opinia publiczna jest niewidzialną i tajemniczą potęgą, której nic nie jest w stanie się oprzeć, nic nie jest od niej bardziej zmienne, bardziej nieokreślone i silniejsze. A przy tym, przy wszystkich swych kaprysach, jest ona znacznie częściej, niż się wydaje, prawdziwa, rozsądna, sprawiedliwa” - stwierdził Napoleon. Zjawisko opinii publicznej jest równie stare jak władza. Tam, gdzie istniała władza, pojawiały się wobec jej działań komentarze, przychylne lub krytyczne. Represyjność władzy ograniczała funkcjonowanie opinii publicznej, ale nie można było jej ignorować, bo kończyło się to mniej lub bardziej gwałtownie przebiegającymi konfliktami, aż do przewrotów czy rewolucji. Jednak tworzenie się opinii publicznej we współczesnym znaczeniu przypada na okres oświecenia, a kształtuje się do początków dwudziestego wieku. Proces jej kształtowania jest związany z rozwojem demokracji, powszechnego prawa wyborczego i parlamentaryzmu.
Opinia publiczna musi zostać wytworzona i to w określonych warunkach, niezależnie od nacisku ze strony władzy, nie pod dyktando polityków. Powinna być wytwarzana niezależnie od warunków ekonomicznych. Opinia publiczna musi być powszechnie znana - to co ludzie ustalają w toku debaty musi być jawne, ale nie sterowane.
Władza powinna uwzględnić opinię publiczną. Opinia publiczna sprawdza władzę, ocenia, chce mieć wpływ na decyzję, które mają być podjęte.
Opinia nie-publiczna - to są wyniki tzw. badań opinii publicznej (publikacja indywidualnych nastrojów - ośrodki badań opinii publicznej). Kształtowana jest pod wielką perswazją mediów, reklamy, kampanii wyborczych itd. Jest przedmiotem badań publicznych.
Opinia quasi-publiczna - to są np. wypowiedzi liderów politycznych, dotyczące np. tego, że społeczeństwo chce tego, czy tego... Wypowiedzi polityków i dziennikarzy w mediach gdzie przedstawiciele wąskich środowisk dyskutują nad jakąś ideą. (deklaracje, manifesty, pisma w których wyraża się oficjalny pogląd w imieniu zbiorowości).

(…)

… w odbiorców, konsumentów. Państwo socjalne, tzw. społeczeństwo dobrobytu - wielkie cywilizacyjne odkrycie, odnosi się do wielkiego przekształcenia kapitalizmu w socjal (urlopy macierzyńskie, emerytury, ochrona zdrowia itd.). Pracownikom jest lepiej niż kiedyś, mają zabezpieczenia socjalne, mają związki zawodowe, które kłócą się za nich. Dlatego społeczeństwo zostaje wtłoczone w ramy petenta.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz