Media a opinia publiczna - strona 2

note /search

Przemiany technik wyrażania i szacowania opinii publicznej-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 707

Przemiany technik wyrażania i szacowania opinii publicznej (Herbst) HISTORYCZNE TECHNIKI WYRAŻANIA I SZACOWANIA OPINII PUBLICZNEJ: Retoryka narzędzie, które może być użyte do różnych celów, w starożytności wyróżnia się dwa cele: - negatywny (pochlebstwa) - przypodobać się władzy - pozytywny - mów...

Przyczyny i konsekwencje spirali milczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1610

Przyczyny i konsekwencje spirali milczenia Cztery czynniki spirali milczenia: własna opinia (jestem za tym, jestem przeciw czemuś) moja własna percepcja opinii większości (jak mnie się wydaje, za czym jest większość) moja własna ocena trendu (moje przewidywanie kto wygra) własna gotowość do wsp...

Różne spojrzenia na opinie publiczną-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Różne spojrzenia na opinie publiczną Podejście krytyczne- stan opini publilicznej jest niedobry, ale należy opinie publiczną odtworzyć, stworzyć na nowo Podejście ironiczne- zgadze się z podjeściem krytycznym z tym, że stan rzeczy jest zły, opinia publiczna jest w stanie rozkładu, ale wyciąga odmie...

Sąsiedzi i Strach-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

„Sąsiedzi” / „Strach” Zwolennicy - opowiadali się za tym że potrzebna jest konfrontacja z przeszłością, potrzeba rachunku sumienia Przeciwnicy - uważali, że jest reprezentantem zniewagi Polski, wpisuje się w proceder moralnego upokarzania Polski dla zabawy, radykalna wersja przeciwnego poglądu Kl...

Uzasadnienia poglądu - Opinii publicznej nie ma

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Uzasadnienia poglądu: opinii publicznej nie ma (Converse, Bourdieu, Król) Opinii publicznej nie ma! Nie istnieje! Ph. Converse - badacz opinii publicznej wykazywał, że i jeżeli by się przebadało te same osoby na te same tematy, to dowiemy się że około 4/5 nie ma trwałych przekonań (USA), zmienia po...

Ważne pojęcia związane z opinią publiczną-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Ważne pojęcia związane z opinią publiczną Oratoryka - Wyrażanie opinii bezpośrednio widząc osoby do których przemawiamy. Pierwotna forma wyrażania opinii publicznej w bezpośrednim kontakcie. Formuła miasta-państwa. Przestrzeń, na której spotykają się obywatele. Miejsce do daleko idących manipulacji...

Ważne postacie (Foucault, Bandwagon, Weber, Parsons, Lazarsfeld)-oprac...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Ważne postacie (Foucault, Bandwagon, Weber, Parsons, Parsons, Lazarsfeld) Foucault - techniki zarządzania poprzez nadzór, narastanie władzy za pomocą nadzoru. Zarządanie poprzez przyglądanie się. Sondaże są po to by poglądać społeczeńtwo i tym samym mieć je pod kontrolą. W związku z przemianą o któ...

Współczesne badania opinii publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 469

Współczesne badania opinii publicznej Współczesne badania opinii publicznej to fragment szerszego pojęcia „Badania ankietowe“. Opierają się na ankiecie, wywodzi się to z pojęcia enquete (kiedyś odnosiło się do zbierania informacji w tere...

Współczesne metody badania opinii publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Media a opinia publiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1827

Współczesne metody badania opinii publicznej ( w tym sondaż) Badania opinii publicznej są fragmentem szerszej całości badań ankietowych. Badania ankietowe - badania zachowań za pomocą ankiet w określonych społeczeństwach, ankietowe badan...