Demokratyczna retoryka opinii publicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokratyczna retoryka opinii publicznej-opracowanie - strona 1 Demokratyczna retoryka opinii publicznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Demokratyczna retoryka opinii publicznej
Prawdziwa opinia publiczna jest jednym z niezwykle ważnych czynników kontroli społecznej nad władzą i wraz z wolnością słowa stanowi podstawę demokracji. Kategoria „prawdziwa” jest tu niezbędna dlatego, że opinia publiczna zawsze podlegała i podlega różnego rodzaju manipulacją ze strony tych, którzy chcą z niej uczynić instrument utrwalenia władzy oraz narzędzie walki o własne interesy. Opinia publiczna jest najważniejszym narzędziem społeczeństwa, niezbędnym, by mogło się ono wypowiadać w systemie demokratycznym. Jedną z wielu form formułowania stanowiska opinii publicznej są wybory prezydenckie. Należałoby sądzić, że politycy powinni przejmować się stanowiskiem opinii publicznej, który nigdy nie jest jednolite, a jednak często istnieją przeważające tendencje, z którymi należałoby się liczyć. Często jednak wiele ustaw przeprowadza się wbrew stanowisku opinii publicznej. Stałe ignorowanie opinii publicznej może doprowadzić do zaniku demokracji i zapanowania systemu autokratycznego. Demokracja polega między innymi na stałej wymianie zdań, stałej debacie publicznej toczonej między społeczeństwem, a jego władzami.
W demokracji opinia publiczna w dużym stopniu wpływa na decyzje podejmowane przez rządzących, może nawet doprowadzić do odsunięcia ich od władzy. Wiedzę o poglądach obywateli czerpie się zazwyczaj z badań opinii publicznej oraz głosów ujawniających się w debatach publicznych. Środki masowego przekazu to tzw. „czwarta władza”. Uznaje się je często za jeden z filarów demokracji. Wpływają one znacznie na opinię publiczną. Demokracja klasyczna (ateńska) - jest pewnym ideałem, do którego należałoby dążyć, bo udział w podejmowaniu decyzji mieli wszyscy obywatele. To jednak mit. Tylko nikły procent społeczeństwa uczestniczył w mechanizmach demokracji np.: sami mężczyźni. Ani kobiety, ani emigranci, ani tym bardziej niewolnicy takiego prawa głosu nie mieli. Panowała ogólna zasada jednomyślności. Tylko w niektórych sytuacjach wprowadzono pogląd większościowy. Nie zawierała w sobie żadnych zabezpieczeń jednostki. Nie było swobód obywatelskich. Dopiero era nowożytna przynosi idę indywidualności, zabezpieczenia jednostki i powiązania jednostki ze sprawowaniem władzy. Opinia publiczna jest z tym powiązana. Demokracja uczestnicząca - wielka idea, która swój pierwowzór zaczerpnęła ze Starożytności. Ludzie uczestniczą w życiu publicznym. Podstawowe elementy: problem dobra wspólnego - wyrazem dobra wspólnego jest opinia publiczna, która jest werbalnym sformułowaniem tego dobra wspólnego
maksymalizacja uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
demokracja uczestnicząca, to taka demokracja, w której proponowane są debaty publiczne z jak największą liczbą obywateli


(…)

… wybrańcom. Nowoczesna demokracja musi więc być demokracją reprezentatywną. Demokracja reprezentacyjna: system polityczny, w którym obywatele delegują w wyborach swoich przedstawicieli do władz różnego szczebla (władze centralne, lokalne, międzynarodowe), którzy mają za zadanie w imieniu ogółu wyborców danego kraju reprezentować i realizować jego interesy.
Fundamentem nowożytnej demokracji liberalnej jest ukształtowanie się opinii publicznej.
Demokracja liberalna: możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory,
możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli,
rządami prawa i jawnością stanowienia prawa, przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka.
Liberalna idea wolności:
- niezależność jednostki -ograniczenie restrykcji na które narażona jest jednostka ze strony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz