Demokracja-opracowanie - forma ustroju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja-opracowanie - forma ustroju - strona 1 Demokracja-opracowanie - forma ustroju - strona 2 Demokracja-opracowanie - forma ustroju - strona 3

Fragment notatki:

Demokracja - (gr.demos - lud; kratos - władza, siła; władza ludu) jest formą ustroju państwa, w której jego obywatele (naród, lud) sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. Demokracja według starożytnych.Demokracja kształtowała się już od końca VI w. w niektórych polis, w starożytnej Grecji. Był to termin wprowadzony w starożytności, upowszechniony przez Demokryta z Abdery, potem przez krytyków demokracji ateńskiej: Platona i Arystotelesa. Najbardziej znana jest demokracja Ateńska. W Atenach suwerenna władza należała do ludu. Prawa polityczne posiadali tylko mężczyźni powyżej 20 roku życia, którzy byli wolni i byli rdzennymi obywatelami Aten. Najważniejsze decyzje podejmowało Zgromadzenie Ludowe, w którym mogli uczestniczyć obywatele. Do jego uprawnień należało m.in. uchwalanie ustaw, wybieranie urzędników, posiadali także uprawnienia sądowe.Władza wykonawcza należała do Rady Pięciuset wybieranej poprzez losowanie przez Zgromadzenie. Kadencja trwała rok, była nadzorowana przez Zgromadzenia i Rady. Dużą rolę odgrywał tu Trybunał Ludowy, który stał na straży praw obywateli. Ustrój demokratyczny pojawił się też w republice rzymskiej (509 - 27 r. p.n.e) jednak demokracja miała tu charakter ograniczony. Kluczową rolę odgrywali przedstawiciele arystokracji, którzy obsadzali główne stanowisko wchodzili w skład Senatu będącego najważniejszym organem w państwie.
Demokracja pośrednia i bezpośrednia.Stosując kryterium zakresu udziału obywateli w wykonywaniu władzy, rozróżnia się demokrację pośrednią i demokrację bezpośrednią.Demokracja pośrednia (demokracja przedstawicielska) jest dominującym systemem władzy w państwie współczesnym, opiera się na periodycznej wymianie przynajmniej części członków politycznego aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu; system ten polega raczej na kontroli działania aparatu państwowego przez obywateli niż na faktycznym i stałym braniu przez nich udziału w podejmowaniu decyzji państwowych; w większości państw jest to zdeterminowane wielkością ich obszaru i liczbą ludności.Demokracja bezpośrednia polega na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez ogół obywateli; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji o znaczeniu zasadniczym i podejmowanie decyzji wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania w państwach większych, toteż występuje w ograniczonym zakresie (np. w Szwajcarii); jest także znana w innych krajach, głównie w formie referendum. Zarówno w demokracji pośredniej, jak i bezpośredniej, władze są powoływane na określony czas, decyduje większość głosów, ale prawa mniejszości muszą być przestrzegane.


(…)

… od czasu do czasu." - Winston Churchill
"Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, gdyż są to rządy hien nad osłami." - Arystoteles
"Demokracja uśrednia" - Alexis de Tocqueville

… zjawisko, przyjmując, że to co uchodzi za demokracje w społeczeństwach zachodnich (system konkurencyjnych wyborów, opartych na powszechnym prawie wyborczym) jest jedyną prawomoca formą demokracji. Takie określenie czyni z demokracji demokrację "liberalną". Model ten funkcjonuje poprzez kokurencję między partiami oraz decyzje wyborcze. Przestrzega wyraźnego podziału pomiędzy państwem a społeczeństwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz