Nauka o państwie i prawie

note /search

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4788

...Synteza czyli łączenie właściwości w celu zrekonstruowaniu obiektu. Indukcja czyli przechodzenie od faktów szczegółowych do ogólnych. Dedukcja czyli wnioskowanie o zjawiskach szczegółowych. Analogia czyli wnioskowanie o zbieżności nieznanych cech przedmiotu na podstawie cech innych zna...

Współczesne teorie demokracji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1967

Andrzej Antoszewski „ Współczesne teorie demokracji” SPORY WOKÓŁ POJECIA Historia myśli politycznej to historia sporu o rozumienie i ocenę demokracji. Jednemu nie da się zaprzeczyć: demokracja była i pozostaje ideą atrakcyjną, „to używane wedle politycznej mody i przy najrozmaitszych okazjach, naj...

Podstawowe zagadnienia nauki o państwie i prawie-opracownanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 952

I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NAUKI O PAŃSTWIE l POLITYCE Jako dyscyplina naukowa polityka rozwinęła się dość późno -II poł.XXw. Jest to nauka empiryczna. Polityka ma bardzo bogatą tradycję filozoficzno-antyczną. Filozoficzne podejście przejawia się w planowaniu idealnych modeli. Jednak w antyku koncepc...

Pojęcie państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

NAUKA O PAŃTWIE I POLITYCE PUNKT 4 - 25.10.11r. POJĘCIE PAŃSTWA Nazwa państwa, ma jednolite znaczenie. Np. w starożytności, nazwa państwa u różnych ludów wskazywała na ewolucję tej instytucji, a także poglądów na jej istotę. W Grecji, państwo miało nazwę POLIS (państwo-miasto). Jednakże, gdy Grec...

Nauka o państwie i prawie - autorytaryzm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

system rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych, nie opiera się na uniwersalnej ideologii, ani na masowym terrorze, ogranicza się do represjonowania ty...

Charles Tilly Rewolucja i rebelia - Rewolucja przemysłowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1533

Charles Tilly w swojej pracy pt. „Rewolucja i rebelia” stara się stworzyć obiektywną definicję rewolucji. Rozważając jak ona powinna wyglądać przytacza jedną autorstwa Petera Calverta, który twierdzi że składa się ona z następujących element...

Powstanie państwa - droga naturalnego rozwoju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1729

6. Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej. STAROŻYTNOŚĆ KONCEPCJA POWSTANIA PAŃSTWA NA DRODZE NATURALNEGO ROZWOJU Autor: Arystoteles (384-322 r. p.n.e. = IV w. p.n.e.) Dzieło: “Polityka” Państwo pochodzi z natury - powstało na drodze naturalnego rozwoju, czyli w sposób naturalny stop...

Totalitaryzmy i Autorytaryzmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1393

„ Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - podobieństwa i różnice” Zwycięstwo aliantów w I wojnie światowej oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostan...

Wojna wg Carla von Clausewitza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 4802

Wojna wg Carla von Clausewitza Główna definicja wojny Clausewitza mówi że „wojna jest to akt przemocy mający na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli.” Wojna ma tendencję do tego by posuwać się do skrajności lub by przyjmować...

Wykład - środki masowego przekazu i opinia publiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Środki masowego przekazu i opinia publiczna Środki masowego przekazu ( mass media) odgrywają ogromną i stale rosnącą rolę w życiu publicznym stąd nazywane są czwartą władzą. → rodzaje mass mediów: książka prasa film radio telewizja (ostatni...